05-18

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хөгжилтэй гэр бүл" ОАК төгсгөлийн 39, 40-р анги
 • 08:20
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.41, 42-р анги
 • 09:35
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 4
 • 10:30
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 23, 24-р анги
 • 11:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 29, 30
 • 12:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 2-р анги
 • 13:10
  "Мөрдөгч" ОАК 1,2-р анги
 • 15:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:30
  "20-р зууны залуус" ОАК 3-р анги
 • 16:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:50
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 27-р анги
 • 17:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.43, 44-р анги
 • 19:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 25, 26-р анги
 • 20:30
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 3-р анги
 • 22:00
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 28-р анги
 • 23:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 25, 26-р анги
 • 00:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 3-р анги
 • 02:25
  Эфир завсарлага

05-19

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Мөрдөгч" ОАК 1, 2-р анги
 • 09:10
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.43, 44-р анги
 • 10:20
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 5
 • 11:15
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 25, 26-р анги
 • 12:25
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 31, 32
 • 12:40
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 3-р анги
 • 14:00
  "Мөрдөгч" ОАК 3-р анги
 • 15:05
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:20
  "20-р зууны залуус" ОАК 4-р анги
 • 16:40
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:50
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 28-р анги
 • 17:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.45, 46-р анги
 • 19:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 27, 28-р анги
 • 20:30
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 4-р анги
 • 22:00
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 29-р анги
 • 23:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 27, 28-р анги
 • 00:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 4-р анги
 • 01:20
  Эфир завсарлага

05-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Мөрдөгч" ОАК 2, 3-р анги
 • 09:20
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.45, 46-р анги
 • 10:35
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 6
 • 11:30
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 27, 28-р анги
 • 12:40
  Ярианы Хятад хэлний алсын зайн сургалт № 31, 32
 • 13:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 4-р анги
 • 14:10
  "Мөрдөгч" ОАК 4-р анги
 • 15:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:20
  "20-р зууны залуус" ОАК 5-р анги
 • 16:30
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:50
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 29-р анги
 • 17:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.47, 48-р анги
 • 19:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 29, 30-р анги
 • 20:30
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 5-р анги
 • 22:00
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 30-р анги
 • 23:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 29, 30-р анги
 • 00:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 5-р анги
 • 01:20
  Эфир завсарлага

05-21

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.47, 48-р анги
 • 08:20
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 29, 30-р анги
 • 09:35
  "Мөрдөгч" ОАК 1, 2-р анги
 • 12:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 1-3-р анги
 • 15:10
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 26-28-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.49, 50-р анги
 • 19:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 31, 32-р анги
 • 20:30
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 6-р анги
 • 22:00
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 31-р анги
 • 23:00
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 31, 32-р анги
 • 00:10
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 6-р анги
 • 01:20
  Эфир завсарлага

05-22

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.49, 50-р анги
 • 08:20
  "Монте Кристо хатагтай" ОАК 31, 32-р анги
 • 09:35
  "Мөрдөгч" ОАК 3, 4-р анги
 • 12:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 4-6-р анги
 • 15:10
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 29-31-р анги
 • 17:50
  "Хүнд цохилт" ОАК 1.51, 52-р анги
 • 19:00
  "Master in the house" шоу нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 7-р анги
 • 22:00
  "Хатан зоригт Чан Гэ" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  "Дали ба ихэмсэг ханхүү" ОАК 7-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7

V/1920:40

MovieBox

"Үхэгсэд үхдэггүй (The Dead Don't Die)" УСК

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг