09-26

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 92-94-р анги
 • 08:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 18-20-р анги
 • 10:30
  "Мин Лань бүсгүйн түүх" ОАК төгсгөлийн 72, 73-р анги
 • 12:10
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 16-18-р анги
 • 15:40
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 95, 96-р анги
 • 18:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 21, 22-р анги
 • 20:25
  Орон орны будааны дээд сорт Америк Сакура будаа
 • 20:30
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 5, 6-р анги
 • 23:50
  "Зөрүү тавилан" ОАК 21, 22-р анги
 • 00:55
  Эфир завсарлага

09-27

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 95, 96-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 30
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 31, 32
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 21, 22-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 20
 • 12:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 18-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 5, 6-р анги
 • 14:40
  "Миний охин Со Ён" ОАК 17, 18-р анги
 • 17:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 97, 98-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 23, 24-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 19-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 7, 8-р анги
 • 23:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 23, 24-р анги
 • 00:45
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 19-р анги
 • 02:55
  Эфир завсарлага

09-28

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 97, 98-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 31
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 33, 34
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 23, 24-р анги
 • 11:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 21
 • 12:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 19-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 7, 8-р анги
 • 14:30
  "Миний охин Со Ён" ОАК 19, 20-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 99, 100-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 25, 26-р анги
 • 20:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 22:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 9, 10-р анги
 • 23:40
  "Зөрүү тавилан" ОАК 25, 26-р анги
 • 00:45
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 02:55
  Эфир завсарлага

09-29

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 99, 100-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 32
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 35, 36
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 25, 26-р анги
 • 11:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 12:00
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 13:10
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 9, 10-р анги
 • 14:30
  "Миний охин Со Ён" ОАК 21, 22-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 101, 102-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 27, 28-р анги
 • 20:30
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 1-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 11, 12-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 27, 28-р анги
 • 00:25
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 1-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

09-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 101, 102-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 33
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 37, 38
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 27, 28-р анги
 • 11:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 12:00
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 1-р анги
 • 12:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 11, 12-р анги
 • 14:30
  "Миний охин Со Ён" ОАК 23, 24-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 103, 104-р анги
 • 18:55
  "Зөрүү тавилан" ОАК 29, 30-р анги
 • 20:30
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 2-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 13, 14-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 29, 30-р анги
 • 00:25
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 2-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

10-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 103, 104-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 34
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 39, 40
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 29, 30-р анги
 • 11:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 12:00
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 2-р анги
 • 12:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 13, 14-р анги
 • 14:45
  "Миний охин Со Ён" ОАК 25, 26-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 105, 106-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 31, 32-р анги
 • 20:30
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 3-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 15, 16-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 31, 32-р анги
 • 00:25
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 3-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

10-02

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 105, 106-р анги
 • 08:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 31, 32-р анги
 • 09:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 13-15-р анги
 • 13:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 11-14-р анги
 • 16:10
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 1, 2-р анги
 • 17:50
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 107, 108-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 33, 34-р анги
 • 20:30
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 4-р анги
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 17, 18-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 33, 34-р анги
 • 00:25
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 4-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

10-03

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 107, 108-р анги
 • 08:15
  "Зөрүү тавилан" ОАК 33, 34-р анги
 • 09:30
  "Вайкикид тавтай морил" ОАК 16-18-р анги
 • 13:00
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 15-18-р анги
 • 16:10
  "Хайр минь үүрд үргэлжилнэ" ОАК 3, 4-р анги
 • 17:50
  "Аз жаргал бэлэглэгч" ОАК 109, 110-р анги
 • 19:00
  "Зөрүү тавилан" ОАК 35, 36-р анги
 • 20:30
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Дайчин бүсгүй Жоу Ен" ОАК 19, 20-р анги
 • 23:20
  "Зөрүү тавилан" ОАК 35, 36-р анги
 • 00:25
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/

IX/2715:10

TV9

“Хайрт, итгэл” ОАУСК, 1-р анги