05-18

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 20,21-р анги
 • 07:45
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.14-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.20,21-р анги
 • 09:25
  Үлгэрийн цаг
 • 09:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 26-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 4.79-р анги
 • 13:05
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №5)
 • 14:25
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №5)
 • 14:50
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Ярианы хятад хэл № 41,42)
 • 15:05
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:45
  Аугаа уран зургууд
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.29-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 17:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.3-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 18:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 18:50
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.22-р анги
 • 19:20
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 27-р анги
 • 21:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 4.80-р анги
 • 23:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.30-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

05-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 07:45
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.15-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.21,22-р анги
 • 09:25
  Үлгэрийн цаг
 • 09:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 27-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 4.80-р анги
 • 13:05
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №6)
 • 14:25
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №6)
 • 14:50
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№26)
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№26)
 • 15:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.30-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Аугаа уран зургууд
 • 17:35
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.4-р анги
 • 17:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.4-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 18:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 18:50
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.23-р анги
 • 19:20
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 28-р анги
 • 20:50
  "Бадрах Энержи ХХК"-ийн нэг өдөр
 • 21:00
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 4.81-р анги
 • 23:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.31-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

05-20

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.4-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 22,23-р анги
 • 07:45
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.16-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.22,23-р анги
 • 09:25
  Үлгэрийн цаг
 • 09:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 28-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 4.81-р анги
 • 13:05
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат №7)
 • 14:30
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат №7)
 • 14:55
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№27)
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№27)
 • 15:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.31-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 17:50
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 18:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 18:50
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.24-р анги
 • 19:20
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 29-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 4.82-р анги
 • 23:05
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.32-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

05-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 07:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.17-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 19-21-р анги
 • 08:45
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.23,24-р анги
 • 09:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 29-р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Аугаа зуун" ОАК 4.82-р анги
 • 13:05
  "Crush" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Мөрөөдлийн хөлөг онгоц" ОАК 15,16-р анги
 • 15:15
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Яг түүн шиг-2022" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 18:40
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Яг түүн шиг-2022" тайзны ард
 • 19:20
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 30-р анги
 • 21:00
  "Монголд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Мөрөөдлийн хөлөг онгоц" ОАК 17,18-р анги
 • 23:25
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.33-р анги
 • 00:25
  Эфир завсарлага

05-22

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.6-р анги
 • 07:25
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.18-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 22-24-р анги
 • 08:45
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.23,24-р анги
 • 09:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 30-р анги
 • 11:25
  "Яг түүн шиг-2022" тайзны ард
 • 11:45
  Аугаа уран зургууд
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Мөрөөдлийн хөлөг онгоц" ОАК 17,18-р анги
 • 13:10
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Гурван найз яасан байх нь уу" МУСК
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.33-р анги
 • 17:00
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 5.19-р анги
 • 18:30
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 5.25-р анги
 • 19:20
  "Боловсон эр ба дэггүй бүсгүй" ОАК 31-р анги
 • 20:50
  Help төв:Сингапурт сурцгаая
 • 21:00
  "Яг түүн шиг-2022" шоу нэвтрүүлэг
 • 23:10
  "Цэргийн сургууль" ОАК 3.34-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7