09-26

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.25-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 61,62-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 11:30
  Хамааран амьдрах моод
 • 11:40
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 12:05
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 2-р анги
 • 13:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Аугаа уран зургууд
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 40-р анги
 • 15:00
  "Playing Love-2019" 2-р хэсэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 6-р анги
 • 17:05
  "Тесла" баримтат кино
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.9-р анги
 • 18:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.6-р анги
 • 18:55
  "Хамааран амьдрах моод" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.26, 2.1-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 63,64-р анги
 • 20:50
  Сакура брэнд
 • 21:00
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 7-р анги
 • 22:00
  "No Rules" ОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 41-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.10-р анги
 • 07:35
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2. 3, 4-р анги
 • 08:00
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.19-р анги
 • 08:15
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.1-р анги
 • 08:25
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.9-р анги
 • 09:00
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.26 2.1-р анги
 • 10:00
  "Амтат оройн зоог" ОАК 63, 64-р анги
 • 11:10
  "Теле хичээл: 7-р анги-Монгол хэл "
 • 11:30
  "Теле хичээл: 7-р анги- Түүх "
 • 11:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Гал тогоо" ОАК 1-9, 10-р анги
 • 13:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, Авиа зүй: №3)
 • 13:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, Орчуулга: №3)
 • 13:45
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, Үгсийн сан: №3)
 • 14:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:20
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №7)
 • 14:45
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №8)
 • 15:05
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №9)
 • 15:25
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №10)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 41-р анги
 • 17:00
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.10-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.11-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2-2,3-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 65, 66-р анги
 • 20:50
  "Миний амьдралын түүх" Ромеро Бритто
 • 21:00
  "Хоол хүнс" баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1-11,12-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 42-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-28

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.1-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.5, 6-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.10,11-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.2,3-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 65, 66-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Уран зохиол "
 • 11:35
  "Теле хичээл: 7-р анги-Математик "
 • 11:55
  "Теле хичээл: 7-р анги-Газар зүй "
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1.11,12-р анги
 • 13:00
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Авиа зүй: №4)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Орчуулга: №4)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Үгсийн сан: №4)
 • 14:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №11)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №12)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №13)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №14)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 42-р анги
 • 17:00
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.13-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.4,5-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 67, 68-р анги
 • 20:50
  "Миний амьдралын түүх" Ромеро Бритто
 • 21:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг (Хулангийн сүрэг)
 • 21:25
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь 1, 2-р хэсэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1.13,14-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 43-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-29

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4,2-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.7,8-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.21-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.12,13-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.4,5-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 67, 68-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Физик "
 • 11:35
  "Теле хичээл: 7-р анги-Нийгэм судлал "
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1.13,14-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат Авиа зүй: №5)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат Орчуулга: №5)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат Үгсийн сан: №5)
 • 14:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №15)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №16)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №17)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №18)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 43-р анги
 • 17:00
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэгасуух
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.14-р анги
 • 18:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.6,7-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 69, 70-р анги
 • 20:50
  "Миний амьдралын түүх" Ромеро Бритто
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1.15, 16-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 44-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-30

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.3-р анги
 • 07:30
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.9,10-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.4-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.14,15-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.6,7-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 69, 70-р анги
 • 11:15
  "Теле хичээл: 7-р анги-Биологи "
 • 11:35
  "Теле хичээл 7-р анги-Орос хэл "
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1.15,16-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, авиа зүй: №6)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, орчуулга: №6)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, үгсийн сан: №6)
 • 14:15
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №19)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №20)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №21)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №22)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 44-р анги
 • 17:00
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 17:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.16-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.8,9-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 71, 72-р анги
 • 20:50
  "Миний амьдралын түүх" Ромеро Бритто
 • 21:00
  "Коронавирусний эмчилгээ 72 цаг" баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1.17,18-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 45-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-01

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4,4-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 2.11,12-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 3.23-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.15,16-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.8,9-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 71, 72-р анги
 • 11:10
  "Теле хичээл: 7-р анги- Англи хэл "
 • 11:30
  "Теле хичээл: 7-р анги- Монгол бичиг "
 • 11:50
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1.17,18-р анги
 • 13:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, авиа зүй: №7)
 • 13:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, орчуулга: №7)
 • 13:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат, үгсийн сан: №7)
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:30
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №23)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №24)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №25)
 • 15:35
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат: №26)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 45-р анги
 • 17:00
  "Хамааран амьдрах моод" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.17-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.7-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.10,11-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 73, 74-р анги
 • 21:00
  "Тэгү хотод өнгөрүүлсэн 72 цаг" баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гал тогоо" ОАК 1.19,20-р анги
 • 23:00
  "Бүх юм сайхан" ОАК 46-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-02

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.5-р анги
 • 07:20
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  “Миний бяцхан одой морь” 3.3-7-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 73, 74-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь 3, 4-р хэсэг
 • 11:40
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гал тогоо" ОАК 1.9,10-р анги
 • 13:00
  "Дэлхийн атлас" нэвтрүүлэг
 • 13:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК 44, 45-р анги
 • 15:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь 5-р хэсэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Дэлхийн хамтлагийн "Ертөнц" тоглолт 1-р хэсэгасуух
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг (Хүүхэлдэй)
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.20-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.8-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.12,13-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 75, 76-р анги
 • 22:00
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 1-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-03

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.6-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.6-13-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Амтат оройн зоог" ОАК 75, 76-р анги
 • 11:15
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь нэвтрүүлэг 6,7-р хэсэг
 • 11:40
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? нэвтрүүлэг (Морин хуур)
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Нэг талын тасалбар" ОАК 3-р анги
 • 13:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Аугаа уран зургууд нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Бүх юм сайхан" ОАК төгсгөлийн 46-р анги
 • 15:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 1-р анги
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  Дэлхийн хамтлагийн "Ертөнц" тоглолт 2-р хэсэг
 • 17:00
  Хүрээлэн амьд ертөнц нэвтрүүлэг (Хулангийн сүрэг)
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.21-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 1.22-р анги
 • 18:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 4.7-р анги
 • 18:50
  Хамааран амьдрах моод нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.14,15-р анги
 • 19:30
  "Амтат оройн зоог" ОАК 77, 78-р анги
 • 21:00
  "Аугаа эх орны дайн" баримтат кино 8-р анги
 • 22:00
  "No Rules" ОАК 6-р анги
 • 23:00
  "Мэс заслын тасгийнхан" ОАК 2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2721:10

МҮОНТ

МҮОНТ-ийн 54 жилийн ойд: Өнөөдөр маргааш...

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/