05-18

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 08:55
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 10:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:15
  Хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 10-р анги
 • 16:15
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Алтан орд" ОАК 12-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 13-р анги
 • 19:20
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино 23-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу
 • 21:30
  "Алтан орд" ОАК 13-р анги
 • 22:40
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 13-р анги /давталт/
 • 23:50
  Эфир завсарласан

05-19

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 08:55
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 10:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 11-р анги
 • 16:15
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Алтан орд" ОАК 13-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 14-р анги
 • 19:20
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Healthy Talk" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Алтан орд" ОАК 14-р анги
 • 22:40
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 14-р анги /давталт/
 • 23:50
  Эфир завсарласан

05-20

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 08:55
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино 25-р анги
 • 10:30
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Healthy Talk" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 14:20
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Миний гэр бүлийн аз жаргал" ХОАК 12-р анги
 • 16:15
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Алтан орд" ОАК 14-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 15-р анги
 • 19:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Game of balls" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Алтан орд" ОАК 15-р анги
 • 22:40
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 15-р анги /давталт/
 • 23:50
  Эфир завсарласан

05-21

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:05
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 10:10
  "Үер" МУСК
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 11-р анги
 • 14:20
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 12-р анги
 • 15:30
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 13-р анги
 • 16:30
  "Нүүдэлчдийн ахуй соёл-Цай" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 17:10
  "Шинэ сэргэлт-Төрийн бүтээмж" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино /давталт/
 • 18:50
  "ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ МОНГОЛ"нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино /давталт/
 • 20:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу
 • 21:30
  "Бэхи" Баримтат кино
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Пэгду уул" УСК
 • 01:40
  Эфир завсарласан

05-22

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 10:05
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 10:10
  "Пик Вик" Хүүхэлдэйн кино /давталт/
 • 10:30
  "ГАЙХАМШИГТ ЖИЖИГХЭН ХҮМҮҮС" шоу /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 14-р анги
 • 14:10
  "Нууц дэлгүүр" СОАК 15-р анги
 • 15:15
  Нүхэн жорлон ариутгагч "ЖИГА" био бактер
 • 15:20
  "Пэгду уул" УСК /давталт/
 • 17:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:00
  "Game of balls" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Улсын их хурлын цаг
 • 19:30
  "Үргээлэг" МУСК
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нисэгчид" УСК
 • 00:40
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 01:50
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7

V/1920:40

MovieBox

"Үхэгсэд үхдэггүй (The Dead Don't Die)" УСК

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг