05-18

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-9,10-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-23-р анги
 • 10:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13-р анги
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 25-р анги /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 13:30
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-9,10-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-23-р анги
 • 16:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 25-р анги /давталт/
 • 17:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-9,10-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-23-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 26-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-19

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-11,12-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-24-р анги
 • 10:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 14-р анги
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 26-р анги /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 13:30
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 14-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-11,12-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-24-р анги
 • 16:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 26-р анги /давталт/
 • 17:00
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-11,12-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-24-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "In Good Shape" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 27-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 14-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-20

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-13,14-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-25-р анги
 • 10:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 15-р анги
 • 11:00
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 11:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 27-р анги /давталт/
 • 13:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 13:30
  "Euromaxx" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 15-р анги
 • 15:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-13,14-р анги
 • 15:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-25-р анги
 • 16:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 27-р анги /давталт/
 • 17:00
  "In Good Shape" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-13,14-р анги
 • 18:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-25-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 28-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 15-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

05-21

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-5,6-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-21-р анги
 • 10:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 11,12-р анги
 • 12:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-7,8-р анги
 • 12:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-22-р анги
 • 13:00
  Ройтерс: Загвар
 • 13:30
  "Tomorrow Today" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  Ройтерс: Хотууд
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-23-р анги
 • 15:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 16:00
  "Бизнесийн эрин" ХОАК 28-р анги /давталт/
 • 17:00
  "Art.s 21" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:30
  Ройтерс: Загвар
 • 18:00
  "Том тоо" эдийн засгийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:30
  Ройтерс: Загвар
 • 22:00
  "Оркүүл" 13-р анги
 • 22:20
  "Парадисо"-Гэртээ ганцаараа 3 УСК
 • 00:30
  Эфир завсарласан

05-22

 • 08:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-9,10-р анги
 • 08:30
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 09:00
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-24-р анги
 • 10:00
  "Бид хамтдаа" ХОАК 13,14,15-р анги
 • 12:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-11,12-р анги
 • 13:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-25-р анги
 • 13:30
  Ройтерс: Загвар
 • 14:00
  "Euromaxx" Нэвтрүүлэг
 • 14:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 1-13,14-р анги
 • 15:00
  "Парадисо"-Гэртээ ганцаараа 3 /давталт/
 • 17:15
  Ройтерс: Хотууд
 • 18:00
  "Том тоо" эдийн засгийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Оркүүл" 13-р анги
 • 22:20
  "Парадисо"-Хичкок УСК
 • 00:40
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7