09-26

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Тобот Атлон III.11-16
 • 08:25
  Мини Форс IV.13-14
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 3
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 3
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.3
 • 10:00
  Миний залуу насны романтик инээдэм II.6-10
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Авьяастнуудын сургууль III.19-20
 • 14:00
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Мини форс IV.15-18
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро II.49-52 III.1-4
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.12-16
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 13-14
 • 18:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 3
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 11-12
 • 18:40
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 3
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.12-13
 • 20:10
  Мөнх Тунх IV.9
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл I.16-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

09-27

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.5-8
 • 07:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 9-10
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини Форс IV.25-26
 • 09:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 3
 • 09:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.15-16
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл I.19-20
 • 11:40
  Миний бяцхан одой морь VIII.13
 • 12:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 13-14
 • 12:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 11-12
 • 12:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 12:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 15-16
 • 12:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 3
 • 12:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 13
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.5-8
 • 13:30
  Врумиз II.11-12
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.6
 • 15:00
  Мини Форс I.1-4
 • 16:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 7
 • 16:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 16:35
  Да Винчи - Би том болохоороо 4
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.9-12
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 11-12
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 13
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 15-16
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 14
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.17-18
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.14
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний залуу насны романтик инээдэм III.11-12
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл II.1-2
 • 23:00
  Эфир хаасан

09-28

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.9-12
 • 07:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 11-12
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини Форс I.3-4
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 7
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 4
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.17-18
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл II.1-2
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь VIII.14
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 12:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 12:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 13
 • 12:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 15-16
 • 12:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 14
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.9-12
 • 13:30
  Врумиз II.13-14
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.7
 • 15:00
  Мини Форс I.5-8
 • 16:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 4
 • 16:10
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 4
 • 16:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.4
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.13-16
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 13-14
 • 18:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 17-18
 • 18:10
  Learn to Draw- Муурын хотхон 4
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 14
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 15
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.19-20
 • 19:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.15
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ханэбадо 1-2
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл II.3-4
 • 23:00
  Эфир хаасан

09-29

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.13-16
 • 07:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 13-14
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс I.7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 4
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 4
 • 09:35
  Да Винчи - Сиэста Зи II.4
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.19-20
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл II.3-4
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь VIII.15
 • 12:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 17-18
 • 12:10
  Learn to Draw- Муурын хотхон 4
 • 12:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 14
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 12:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 15
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.13-16
 • 13:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.8
 • 15:00
  Мини форс I.9-12
 • 16:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.4
 • 16:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 4
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.17-20
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 15-16
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 4
 • 18:25
  Learn to Draw- Зурж сурцгаая 15
 • 18:30
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 17-18
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.21-22
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.16
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ханэбадо 3-4
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл II.5-6
 • 23:00
  Эфир хаасан

09-30

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.17-20
 • 07:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 15-16
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс I.11-12
 • 09:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа III.4
 • 09:30
  Да Винчи - Босс жаалууд 4
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.21-22
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл II.5-6
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь VIII.16
 • 12:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 4
 • 12:25
  Learn to Draw- Зурж сурцгаая 15
 • 12:30
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 17-18
 • 12:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 12:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.17-20
 • 13:30
  Врумиз II.15-16
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.9
 • 15:00
  Мини форс I.13-16
 • 16:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.4
 • 16:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 8
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.21-24
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 17-18
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 19-20
 • 18:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 4
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 15-16
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 4
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.23-24
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.17
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ханэбадо 5-6
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл II.7-8
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-01

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.21-24
 • 07:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 17-18
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс I.15-16
 • 09:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.4
 • 09:25
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 8
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.23-24
 • 10:30
  Тандермэний гэр бүл II.7-8
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь VIII.17
 • 12:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 19-20
 • 12:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 4
 • 12:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 15-16
 • 12:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 4
 • 12:50
  Маамуу-Нисдэггүй шувуу
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.21-24
 • 13:30
  Врумиз II.17-18
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.10
 • 15:00
  Мини форс I.17-20
 • 16:00
  Да Винчи - Гайхалтай шинэ нээлтүүд 4
 • 16:30
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 4
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.25-28
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 19-20
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 19-20
 • 18:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 15-16
 • 18:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 15-16
 • 18:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 21-22
 • 18:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 4
 • 18:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 17
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.25-26
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.18
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ханэбадо 7-8
 • 22:00
  Тандермэний гэр бүл II.9-10
 • 23:00
  Эфир хаасан

10-02

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 11-17
 • 08:25
  Мини форс I.1-2
 • 09:00
  Да Винчи - Үүнийг мэдэх үү? 7
 • 09:30
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 09:40
  Да Винчи - Би том болохоороо 4
 • 10:00
  Миний залуу насны романтик инээдэм III.11-12
 • 11:00
  Ханэбадо 1-3
 • 12:25
  Авьяастнуудын сургууль III.17-21
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Мини Форс I.3-6
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.9-16
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.17-21
 • 18:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 4
 • 18:15
  Learn to Draw- Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 18:20
  Learn to Draw -Зурж сурцгаая 13
 • 18:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 15-16
 • 18:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 18:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 14
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.14-16
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл II.1-5
 • 23:00
  Эфир хаах

10-03

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 14-20
 • 08:25
  Мини Форс I.7-8
 • 09:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 4
 • 09:25
  Да Винчи - Амьтдыг судлахуй 4
 • 09:40
  Да Винчи - Сиэста Зи II.4
 • 10:00
  Ханэбадо 4-8
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Авьяастнуудын сургууль III.22-23
 • 14:00
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Мини форс I.9-12
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.17-24
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.22-26
 • 18:00
  Learn to Draw -Шидэт хайрцаг 19-20
 • 18:10
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 4
 • 18:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16
 • 18:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 4
 • 18:50
  Маамуу-Нисдэггүй шувуу
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь VIII.17-18
 • 20:10
  Мөнх Тунх IV.8
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тандермэний гэр бүл II.6-10
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2721:10

МҮОНТ

МҮОНТ-ийн 54 жилийн ойд: Өнөөдөр маргааш...

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/