05-18

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.4
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд I.4
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 25-26
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь VIII.5
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 59-60
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 51-52
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 17
 • 10:00
  Аугаа тав 25-26
 • 10:30
  Ай Карли I.21-22
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VI.6
 • 12:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 11
 • 12:30
  Маамуу - Үзэмтэй үрэл
 • 12:45
  Маамуу - Хамгийн том бэлэг
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 25-26
 • 13:30
  "Бяцхан багш" Англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.23
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IX.11-12
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 17
 • 16:10
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 61-62
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16-17
 • 16:35
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 16:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 51-52
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 18
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 27-28
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.5
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд I.5
 • 18:00
  Да Винчи- Ёо ёо ажиллагаа V.7
 • 18:30
  Маамуу - Нууц авьяас
 • 18:45
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 19:00
  Ноён талхны үсчний газар I.1-2
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VI.7
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли I.23-24
 • 22:00
  Бүхнээ дайчил 17-18
 • 23:00
  Эфир хаах

05-19

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.5
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд I.5
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 27-28
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь VIII.6
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 17
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 61-62
 • 09:35
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16-17
 • 09:45
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:50
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 51-52
 • 09:55
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 18
 • 10:00
  Ноён талхны үсчний газар I.1-2
 • 10:30
  Ай Карли I.23-24
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VI.7
 • 12:00
  Да Винчи- Ёо ёо ажиллагаа V.7
 • 12:30
  Маамуу - Нууц авьяас
 • 12:45
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 27-28
 • 13:30
  Врумиз II.7-8
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.24
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IX.13-14
 • 16:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 17
 • 16:15
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 61-62
 • 16:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 1-2
 • 16:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 17
 • 16:40
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 18
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 29-30
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.6
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд I.6
 • 18:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.11
 • 18:30
  Маамуу - Тоглоомоос илүү найз
 • 18:45
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 19:00
  Ноён талхны үсчний газар I.3-4
 • 19:30
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VI.8
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли I.24-25
 • 22:00
  Бүхнээ дайчил 19-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

05-20

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.6
 • 07:15
  Зуузуугийн найзууд I.6
 • 07:35
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 29-30
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Миний бяцхан одой морь VIII.7
 • 09:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 17
 • 09:15
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 61-62
 • 09:25
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 1-2
 • 09:30
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 17
 • 09:40
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 18
 • 10:00
  Ноён талхны үсчний газар I.3-4
 • 10:30
  Ай Карли I.24-25
 • 11:30
  Шидтэнүүдийн клуб VI.8
 • 12:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.11
 • 12:30
  Маамуу - Тоглоомоос илүү найз
 • 12:45
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 13:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 29-30
 • 13:30
  Врумиз II.9-10
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.25
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IX.15-16
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 61-62
 • 16:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 17-18
 • 16:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 3-4
 • 16:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 63-64
 • 16:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 17
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 19
 • 17:00
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 31-32
 • 17:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.7
 • 17:45
  Зуузуугийн найзууд I.7
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 2
 • 18:30
  Маамуу - Хуруун хүүхэлдэй
 • 18:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 19:00
  Ноён талхны үсчний газар I.5-6
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Шидтэнүүдийн клуб VI.9
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли II.1-2
 • 22:00
  Бүхнээ дайчил 21-22
 • 23:00
  Эфир хаасан

05-21

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Миний бяцхан одой морь IX.7-9
 • 08:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.3
 • 08:45
  Зуузуугийн найзууд I.3
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 51-52
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 14-15
 • 09:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 57-58
 • 09:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 5
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 16
 • 10:00
  Бүхнээ дайчил 13-17
 • 12:30
  Врумиз II.3-7
 • 13:30
  Хувирагч роботууд IV.22
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.23
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IX.10
 • 15:30
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 23-26
 • 16:35
  Аугаа тав 23-26
 • 17:35
  Ноён талхны үсчний газар I.1-2
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 2
 • 18:30
  Маамуу -Хуруун хүүхэлдэй
 • 18:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VI.5-7
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли I.19-23
 • 23:00
  Эфир хаах

05-22

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Миний бяцхан одой морь IX.11-13
 • 08:30
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.4
 • 08:45
  Зуузуугийн найзууд I.4
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 53-54
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 4
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 10
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 1
 • 09:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 45-46
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 11
 • 10:00
  Бүхнээ дайчил 18-22
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 12:45
  Врумиз II.6-10
 • 14:05
  Галзуу туршилт нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.5-6
 • 15:00
  Миний бяцхан одой морь IX.14
 • 15:30
  Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч 27-30
 • 16:35
  Ноён талхны үсчний газар I.1-6
 • 17:35
  Зуузуугийн найзууд I.5
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 12
 • 18:20
  Булцгар найзууд 3
 • 18:35
  Маамуу - Хамгийн хамгийн
 • 18:45
  Маамуу - Шүдний төрсөн өдөр
 • 19:00
  Шидтэнүүдийн клуб VI.8-9
 • 20:10
  Мөнх Тунх V.7
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Ай Карли I.23-24 II.1-2
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7