09-26

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Алтан боломж"
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 78,79,80-р анги
 • 15:30
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:30
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:00
  "Хубилай" ОАК 39-р анги
 • 18:15
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 81р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:30
  "Танайд хоноё"
 • 22:40
  "Хубилай" ОАК 40-р анги
 • 23:30
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлага

09-27

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Алтан боломж"
 • 10:00
  "Бизнес тайм"
 • 10:40
  "Танайд хоноё"
 • 11:30
  "Больё оо Болоо шдээ" 25-р суваг телевизийн 10 жилийн ойн тоглолт"
 • 13:30
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 81-р анги
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 16:05
  “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
 • 16:50
  "Хубилай" ОАК 40-р анги
 • 17:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 82-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:30
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 21:50
  "60 секунд"
 • 22:00
  "Баярын тусгай нэвтрүүлэг"
 • 00:10
  Эфир завсарлага

09-28

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Алтан боломж"
 • 10:00
  "Бизнес тайм"
 • 10:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 82-р анги
 • 14:00
  "60 секунд"
 • 14:10
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 16:05
  “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
 • 16:50
  "Концерт"
 • 17:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 83-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:40
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 22:40
  "Хубилай" ОАК 41-р анги
 • 23:25
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

09-29

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Алтан боломж"
 • 10:10
  "Бизнес тайм"
 • 10:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 83-р анги
 • 14:00
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "Дэлхий даяарх аялал"
 • 16:45
  "Хубилай" ОАК 41-р анги
 • 17:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 84-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:40
  "10000 төгрөг"
 • 22:05
  "Tem's night show"
 • 22:40
  "Хубилай" ОАК 42-р анги
 • 23:25
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

09-30

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Алтан боломж"
 • 10:10
  "Бизнес тайм"
 • 10:40
  “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 84-р анги
 • 14:00
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Телезохиомж"
 • 16:15
  “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
 • 17:00
  "Хубилай" ОАК 42-р анги
 • 17:45
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 85-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:35
  "New wave"
 • 22:10
  "Хубилай" ОАК 43-р анги
 • 22:35
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Эфир завсарлага

10-01

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:40
  "Алтан боломж"
 • 10:10
  "Бизнес тайм"
 • 10:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 85-р анги
 • 14:00
  "New wave"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 16:05
  “Дэлхий даяарх аялал” Баримтат кино
 • 16:50
  "Хубилай" ОАК 43-р анги
 • 17:40
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 86-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:30
  "Дэлхий хавтгай"
 • 22:20
  "Хубилай" ОАК 44-р анги
 • 23:05
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

10-02

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Алтан боломж"
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 82,83,84-р анги
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "Авдрын мухарт 25 жилд"
 • 16:20
  "Дэлхий хавтгай"
 • 17:25
  "Хубилай" ОАК 44-р анги
 • 18:10
  "Хүндийн хүчний уналт" ОА хүүхэлдэйн кино 35,36-р анги
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 87-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:30
  "Би" 25-р суваг телевизийн үүсгэн байгуулагч, СГЗ З.Алтай
 • 23:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Эфир завсарлага

10-03

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Алтан боломж"
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:30
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 85,86,87-р анги
 • 15:30
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:30
  "Ухаарал хайрлахуй"
 • 16:50
  "Дэлхий даяарх аялал" Баримтат кино
 • 17:30
  "Би" 25-р суваг телевизийн үүсгэн байгуулагч, СГЗ З.Алтай
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  "Цагдаа нарын дайн" ОАК 88-р анги
 • 21:10
  "УИХ-ын нөхөн сонгууль-2021"
 • 21:30
  "Танайд хоноё"
 • 22:40
  "Хубилай" ОАК 45-р анги
 • 23:30
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:40
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2721:10

МҮОНТ

МҮОНТ-ийн 54 жилийн ойд: Өнөөдөр маргааш...

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2722:00

TV8

"Намайг алга болохоос өмнө" УСК