05-18

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 9-р анги
 • 12:00
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Ам нээвэл" ярилцлага
 • 13:50
  "Эмийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлье"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Зуун наст"
 • 15:40
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:40
  "Бундын хатан" ОАК 108-р анги
 • 17:30
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 18:10
  "Бизнес тайм"
 • 18:40
  "Зуун наст"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 10-р анги
 • 21:00
  "21-р зуун ба Өрхийн эмч" хэлэлцүүлэг
 • 22:05
  "New wave"
 • 22:30
  "Бундын хатан" ОАК 109-р анги
 • 23:20
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлага

05-19

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 10:00
  "Авдрын мухарт"
 • 10:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 10-р анги
 • 12:00
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "21-р зуун ба Өрхийн эмч" хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  "New wave"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Зуун наст"
 • 15:40
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:30
  "Бундын хатан" ОАК 109-р анги
 • 17:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 18:10
  "Бизнес тайм"
 • 18:40
  "Зуун наст"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11-р анги
 • 21:00
  "50000 төгрөг"
 • 21:30
  "ЖАЙКА Сайн дурын гишүүн илгээсний 30 жилийн ой"
 • 22:10
  "Бундын хатан" ОАК 110-р анги
 • 23:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  Эфир завсарлага

05-20

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 10:00
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 10:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 11:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11-р анги
 • 12:00
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "ЖАЙКА Сайн дурын гишүүн илгээсний 30 жилийн ой"
 • 13:40
  "Баялаг бүтээгч"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Зуун наст"
 • 15:40
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:30
  "Бундын хатан" ОАК 110-р анги
 • 17:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 18:10
  "Бизнес тайм"
 • 18:40
  "Зуун наст"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 12-р анги
 • 21:00
  "Дэлхий хавтгай"
 • 21:40
  "Үйлдвэрлэгч Монгол"
 • 22:20
  "Бундын хатан" ОАК 111-р анги
 • 23:10
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

05-21

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:20
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:20
  "Шинэ сэргэлт төрийн бүтээмж"
 • 12:00
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 8,9,10-р анги
 • 15:30
  "Зуун наст"
 • 15:40
  "Дэлхий хавтгай"
 • 16:20
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:50
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:20
  "Бундын хатан" ОАК 111-р анги
 • 18:10
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 13-р анги
 • 21:00
  "Non stop"
 • 21:40
  "Эмч зөвлөж байна"
 • 21:45
  "Тэрбум мод"
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Бундын хатан" ОАК 112-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

05-22

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:25
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  "Ёо ёо-г анагаах нь"
 • 11:20
  "Non stop"
 • 12:00
  "Монгол сугалаа"
 • 13:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 11,12,13-р анги
 • 15:30
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:10
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:40
  "Бундын хатан" ОАК 112-р анги
 • 17:30
  "Надо тулаан" ОА хүүхэлдэйн кино хүүхэлдэйн кино
 • 18:15
  "Эрдэнэс таван толгой: Өнөө ба ирээдүй"
 • 19:00
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Шеф" ОАК 3-р бүлэг 14-р анги
 • 21:00
  "Танайд хоноё"
 • 22:20
  "Бундын хатан" ОАК 113-р анги
 • 23:10
  "168 цаг" тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7