05-18

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Монголын сайхан орноор
 • 08:50
  "Шинэ ном" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Ярилцах цаг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Топ сугалаа
 • 13:00
  Хайраар зөөлөрдөг хорвоо тоглолт
 • 14:00
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Пяо Шуай ОАК 17,18-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Баримтат кино
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Урин цагийн эгшиглэн
 • 20:00
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Пяо Шуай ОАК 19,20-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

05-19

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 09:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Теле концерт
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Топ сугалаа
 • 13:00
  Классик найт тоглолт
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Пяо Шуай ОАК 19,20-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Баримтат кино
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Шинэ сэргэлт-Төрийн бүтээмж
 • 20:20
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Пяо Шуай ОАК 21,22-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

05-20

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Монголын сайхан орноор
 • 08:50
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Теле концерт
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Топ сугалаа
 • 13:00
  Морин хуурын тоглолт
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Пяо Шуай ОАК 21,22-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:40
  Шинэ сэргэлт-Төрийн бүтээмж
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Миний байшин
 • 20:00
  Гимнастрада-2022
 • 20:30
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Пяо Шуай ОАК 23,24-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

05-21

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 09:40
  Бизнес цаг
 • 10:00
  Миний байшин
 • 10:30
  Хатангоо концерт
 • 11:00
  Гимнастрада-2022
 • 11:30
  Топ сугалаа
 • 13:00
  Бизнес цаг
 • 13:10
  Ярилцах цаг
 • 13:30
  Пяо Шуай ОАК 23,24-р анги
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 17:00
  Нэг Монгол
 • 18:00
  Миний буурал ээж теле концерт
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ялагдаагүй амьдрал
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Пяо Шуай ОАК 25,26-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

05-22

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монгол тулгатны 100 эрхэм
 • 10:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Ардын аялгуу
 • 11:30
  Топ сугалаа
 • 13:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 13:30
  Өнөр бүл МУСК
 • 15:00
  Ялагдаагүй амьдрал
 • 15:30
  Пяо Шуай ОАК 25,26-р анги
 • 17:00
  Бизнес цаг
 • 17:10
  Монголын баялаг-330 цуврал нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Унаган багын нутаг
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Чин ачлал
 • 20:00
  Нэг Монгол
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 22:00
  Жаргал даахгүйн зовлон МУСК
 • 23:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7