09-26

 • 06:00
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 26-31-р анги
 • 07:20
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 17-20-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "9-р өрөө" СОАК 9,10-р анги
 • 14:15
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 7-9-р анги..
 • 14:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 3,4
 • 15:30
  "Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар 14
 • 17:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүлэг дугаар-1
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Монгол соёл Монголын баялаг" дугаар 8
 • 21:00
  "Social man" МУСК
 • 22:40
  "Зоригт эрс" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-27

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 39,40-р анги
 • 10:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 9-р анги
 • 11:50
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 10,11-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 2
 • 13:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 39-41-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 1-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 30-р анги
 • 18:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  Миний амьдралын түүх “Ромеро Бритто”
 • 19:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 10-р анги
 • 21:00
  Нүүдэл шийдэл
 • 22:00
  "Хулгана" СОАК 16-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Киносутра" МОАК 1-р анги
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-28

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 41,42-р анги
 • 10:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 10-р анги
 • 11:55
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 13:30
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 42,43-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 2-р анги
 • 17:10
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 31-р анги
 • 18:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  Миний амьдралын түүх “Ромеро Бритто”
 • 19:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 11-р анги
 • 21:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 5
 • 21:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар 7
 • 22:00
  "Хулгана" СОАК 17-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Киносутра" МОАК 2-р анги
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-29

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 43,44-р анги
 • 10:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 11-р анги
 • 11:55
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 3,4
 • 13:30
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 44,45-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 3-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 32-р анги
 • 18:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  Миний амьдралын түүх “Ромеро Бритто”
 • 19:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 12-р анги
 • 21:00
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 22:00
  "Хулгана" СОАК 18-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Киносутра" МОАК 3-р анги
 • 00:50
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-30

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 45,46-р анги
 • 10:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 12-р анги
 • 11:55
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 14-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 13:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 46-48-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 4-р анги
 • 17:20
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 33-р анги
 • 18:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47,48-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:20
  Миний амьдралын түүх “Ромеро Бритто”
 • 19:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 13-р анги
 • 21:00
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 3-р хэсэг
 • 22:00
  "Хулгана" СОАК 19-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Киносутра" МОАК 4-р анги
 • 00:55
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-01

 • 06:00
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 10:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 47, 48-р анги
 • 10:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 13-р анги
 • 11:55
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 15-р анги
 • 12:00
  Хөтөч мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 3-р хэсэг
 • 13:20
  "Супер далавчнууд" хүүхэлдэйн кино 49-51-р анги
 • 14:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 16:00
  "Дотоод гоо үзэсгэлэн" СОАК 5-р анги
 • 17:15
  Миний Монголын соёл
 • 17:30
  "Хүчирхэг рэнжерүүд" хүүхдийн цуврал 34-р анги
 • 18:00
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 49,50-р анги
 • 18:30
  "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  "Нууц ажилтан" СОАК 14-р анги
 • 21:00
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 6
 • 21:30
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар 8
 • 22:00
  "Хулгана" СОАК 20-р анги
 • 23:30
  Үдшийн мэдээ
 • 00:00
  "Киносутра" МОАК 5-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-02

 • 06:00
  "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
 • 07:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 32-37-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "9-р өрөө" СОАК 11,12-р анги
 • 14:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 16-19-р анги
 • 14:30
  Нүүдэл шийдэл
 • 15:30
  "Хайрхан" аяллын нэвтрүүлэг дугаар 3
 • 16:20
  Миний Монголын соёл
 • 16:40
  "Би бол луу" УСК
 • 18:30
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 19:30
  "Монгол соёл Монголын баялаг" дугаар 9
 • 21:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүлэг дугаар-2
 • 22:30
  "Хар гивлүүртэй бүсгүй" УСК
 • 00:20
  Миний Монголын соёл
 • 01:00
  Эфир завсарлага

10-03

 • 06:00
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 07:40
  "Металионууд" хүүхэлдэйн кино 38-43-р анги
 • 09:00
  "Өнөө өглөө" хөтөлбөр
 • 12:00
  "9-р өрөө" СОАК 13,14-р анги
 • 14:10
  "Пэппа торой" хүүхэлдэйн кино 20-23-р анги..
 • 14:30
  "Идэрээгийн цаг" нэвтрүүлэг дугаар 5,6
 • 15:30
  "Мартагдашгүй намар" МУСК
 • 17:00
  "Содон аялгуу" реалити шоу нэвтрүлэг дугаар-2
 • 18:30
  "Ардын Альфа урамшуулал" шууд нэвтрүүлэг дугаар 1
 • 19:30
  "Монгол соёл Монголын баялаг" дугаар 10
 • 21:00
  "Тагнуулч аав" МУСК
 • 23:00
  "Шадар туслах" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/

IX/2715:10

TV9

“Хайрт, итгэл” ОАУСК, 1-р анги