07-05

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  Тоглолтын цаг
 • 10:55
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 11:05
  "Саруул Монгол 4" дугаар 3
 • 11:35
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 11:45
  "Залуу лидер" Нэвтрүүлэг
 • 12:25
  "Дэлхийн хотууд"
 • 12:30
  "Эрэлхэг хүүгээ эх орон мартахгүй"
 • 13:40
  Тоглолтын цаг
 • 15:10
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 15:15
  Кино миний амьдралд
 • 15:35
  "Алдагдсан баялаг" эрэн сурвалжлах
 • 16:05
  Кино миний амьдралд
 • 16:25
  Дэлхийн хотууд
 • 16:30
  Баримтат кино
 • 16:55
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 17:00
  Кино миний амьдралд
 • 17:20
  Дэлхийн хотууд
 • 17:30
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 17:35
  Залуу Лидер
 • 18:20
  Цэнхэр гариг
 • 19:15
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 19:25
  "Цэнхэр гариг" баримтат кино
 • 20:20
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 20:30
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 21:05
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:15
  TEDx форум
 • 21:35
  Нано бальзам захиалгат
 • 21:45
  Кино миний амьдралд
 • 22:00
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 23:00
  Эфир завсарлав

07-06

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  "Саруул Монгол 4" дугаар 1
 • 09:05
  "Хуурын тэнгэртэй хүү" нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Залуу Лидер
 • 10:55
  "Цэнхэр гариг" баримтат кино
 • 11:50
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 12:00
  Йогачны гэр подкаст
 • 13:00
  "Алдагдсан баялаг" эрэн сурвалжлах
 • 13:30
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 14:25
  ТВ гал тогоо
 • 14:45
  Тоглолтын цаг
 • 17:00
  TEDx форум
 • 17:20
  Дэлхийн хотууд
 • 17:25
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 17:35
  Йогачны гэр подкаст
 • 18:25
  Дэлхийн хотууд
 • 18:30
  Кино миний амьдралд
 • 18:45
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 18:55
  Залуу Лидер
 • 19:35
  TEDx форум
 • 19:50
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Кино миний амьдралд
 • 20:20
  Гийв лотто тохирол
 • 20:30
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 21:05
  "Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц"
 • 22:15
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 22:25
  "Гэнэт тэтгэвэрт гардаггүй" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  Эфир завсарлав

07-07

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  Тоглолтын цаг
 • 10:40
  Кино миний амьдралд
 • 11:00
  Залуу Лидер
 • 11:45
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 11:55
  "Цөлжилт бидний амьдралд"
 • 13:20
  TEDx форум
 • 13:40
  Цэнхэр гариг-3
 • 14:15
  Кино миний амьдралд
 • 14:30
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 14:40
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 15:30
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 15:35
  Цэнхэр гариг-2
 • 16:25
  Йогачны гэр подкаст
 • 17:10
  Нано бальзам захиалгат
 • 17:20
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 18:20
  Дэлхийн хотууд
 • 18:25
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 18:35
  Нано бальзам захиалгат
 • 18:45
  Дэлхийн хотууд
 • 18:50
  "Саруул Монгол 4" дугаар 3
 • 19:20
  Нано бальзам захиалгат
 • 19:30
  Баримтат кино
 • 20:30
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 21:05
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 00:05
  Эфир завсарласан

07-08

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  "Саруул Монгол 4" дугаар 3
 • 09:05
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 12:05
  Дэлхийн хотууд
 • 12:15
  Йогачны гэр подкаст
 • 13:05
  Кино миний амьдралд
 • 13:20
  TEDx форум
 • 13:40
  Баримтат кино
 • 14:20
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 14:30
  "Саруул Монгол 4" дугаар 2
 • 15:00
  Кино миний амьдралд
 • 15:15
  Залуу Лидер
 • 15:40
  Товч мэдээ
 • 15:45
  Йогачны гэр подкаст
 • 16:30
  Баримтат кино
 • 17:40
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:50
  Дэлхийн хотууд
 • 17:55
  "Эрэлхэг хүүгээ эх орон мартахгүй"
 • 19:05
  Тоглолтын цаг
 • 19:40
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Зээгт наамал буюу торгон зураг
 • 20:30
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 21:05
  "Алдагдсан баялаг" эрэн сурвалжлах
 • 21:35
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:45
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 23:35
  Эфир завсарласан

07-09

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  Кино миний амьдралд
 • 08:50
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 08:55
  Тоглолтын цаг
 • 13:00
  "Саруул Монгол-4" дугаар 3
 • 13:35
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 13:45
  Йогачны гэр подкаст
 • 14:40
  "Алдагдсан баялаг" эрэн сурвалжлах
 • 15:20
  Тоглолтын цаг
 • 16:50
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 17:25
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 17:35
  Баримтат кино
 • 18:15
  TEDx илтгэл
 • 18:35
  "Цэнхэр гараг" баримтат кино 5-р анги
 • 19:30
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Саруул Монгол 4" дугаар 2
 • 20:10
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 20:20
  "Гийв лотто"
 • 20:30
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 21:05
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 22:15
  "Хоёр гүүрний цаана" МУСК
 • 23:50
  Эфир завсарласан

07-10

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 08:35
  "Хоёр гүүрний цаана" МУСК
 • 10:10
  Тоглолтын цаг
 • 12:25
  "Цэнхэр гараг" баримтат кино 6-р анги
 • 13:15
  "Цагаан хуудас" ярилцлага
 • 14:15
  Баримтат кино
 • 15:15
  Йогачны гэр подкаст
 • 16:00
  Гэнэт тэтгэвэрт гардаггүй
 • 17:15
  НИЙСЛЭЛ ЗОЧИН
 • 17:50
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Тоглолтын цаг
 • 19:20
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 19:30
  TEDx илтгэл
 • 19:50
  Нано бальзам төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Аялгуут сайхан найраглал
 • 20:10
  Дэлхийн хотууд
 • 20:15
  Кино миний амьдралд
 • 20:30
  TEDx илтгэл
 • 20:45
  Монгол тулгатны зуун эрхэм
 • 21:45
  "Хуримын сюрприз" МУСК
 • 23:20
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VII/0620:40

MovieBox

"Иво Жимагаас ирсэн захидал (Letters from Ivo Jima)" УСК

VII/0611:10

TV9

Тоо юу сүлд үү? "Өмнөд Кыргызстан " /шинэ /

VII/0621:00

Боловсрол ТВ

"Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг