05-18

 • 00:10
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.58
 • 01:10
  Мэдээ
 • 02:00
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 25
 • 02:45
  " Америкаар 10000 бээр" нэвтрүүлэг 8
 • 03:15
  " Тайгын жимээр цэцэрлэгтээ очино" баримтат кино
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 25
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 29
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 66-70
 • 08:00
  "Үсэгт шоо" шоу 12
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.58
 • 09:30
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 26
 • 10:20
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 1
 • 10:50
  "Нууцлаг эзэн" 7.6
 • 11:40
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 51
 • 11:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 66-70
 • 12:30
  "Үсэгт шоо" шоу 12
 • 13:05
  Цаг агаар
 • 13:10
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.5
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 16:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 49-51
 • 16:35
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 66-70
 • 17:20
  Цаг агаар
 • 17:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Үсэгт шоо" шоу 13
 • 18:00
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.6
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.59
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  "Хэлэлцүүлэг"
 • 22:40
  "Гүүр" ОАК 2.10
 • 23:55
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.6

05-19

 • 00:45
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.59
 • 01:40
  Мэдээ
 • 02:30
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 26
 • 03:20
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 1
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 26
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 30
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 1-5
 • 08:00
  "Үсэгт шоо" шоу 13
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.59
 • 09:30
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 27
 • 10:20
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 2
 • 10:50
  "Нууцлаг эзэн" 7.7
 • 11:40
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 54
 • 11:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 1-5
 • 12:30
  "Үсэгт шоо" шоу 13
 • 13:05
  Цаг агаар
 • 13:10
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.6
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  " Тамгагүй төр " жүжиг бүтсэн түүх
 • 15:35
  "Монгол фэйшн" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 1-5
 • 16:50
  Цаг агаар
 • 16:55
  "Бид хамтдаа" чуулган
 • 17:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Үсэгт шоо" шоу 14
 • 18:00
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.7
 • 18:50
  "Бадрах Энержи ХХК-ийн нэг өдөр"
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 2.60
 • 21:30
  Цаг агаар
 • 21:35
  " Экспортын зээлийн даатгал" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хохирогч" ОАК 5
 • 23:10
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.7

05-20

 • 00:00
  "Шархалсан зүрх"ОАК 2.60
 • 00:55
  Мэдээ
 • 01:45
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 03:05
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 27
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 27
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 31
 • 07:20
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 6-10
 • 08:00
  "Үсэгт шоо" шоу 14
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх"ОАК 2.60
 • 09:30
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 28
 • 10:05
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 3
 • 10:35
  "Нууцлаг эзэн" 7.8
 • 11:25
  "Шинэ сэргэлт төрийн бүтээмж" нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 27
 • 12:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 57
 • 12:30
  "Үсэгт шоо" шоу 14
 • 13:05
  Цаг агаар
 • 13:10
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.7
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Хэлэлцүүлэг"
 • 15:50
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 24
 • 16:05
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 55-57
 • 16:35
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 6-10
 • 17:20
  Цаг агаар
 • 17:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Үсэгт шоо" шоу 15
 • 18:00
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.8
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх"ОАК 2.61
 • 21:25
  Цаг агаар
 • 21:30
  "Давхар сорил" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гүүр" ОАК 3.1
 • 23:20
  "Тамын 24 цаг" шоу 2.8

05-21

 • 00:10
  "Шархалсан зүрх"ОАК 2.61
 • 01:05
  Мэдээ
 • 01:55
  "Хэлэлцүүлэг"
 • 02:55
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 28
 • 03:25
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 2
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 28
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 32
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 58-59
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх"ОАК 2.61
 • 09:30
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 29
 • 10:20
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 4
 • 10:55
  "Монголчууд Америкт"нэвтрүүлэг 46
 • 11:30
  "Үсэгт шоо" шоу 9,10
 • 12:35
  " Хүсэл мөрөөдлийн зүгт" МУСК
 • 14:00
  " Тамгагүй төр " жүжиг бүтсэн түүх
 • 14:55
  Цаг агаар
 • 15:00
  "Ховд аймаг Балгатай овооны тахилга-2022" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Их хурлын цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  " Ардын эрх " нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Үсэгт шоо" шоу 11,12,13
 • 19:30
  "Улаанбал" тойм
 • 20:00
  Цаг агаар
 • 20:05
  "Босогч "ОАК 1
 • 21:35
  Цаг агаар
 • 21:40
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Хохирогч" ОАК 6
 • 23:20
  "Мэргэжилтний мэдэгдэл" кино драм

05-22

 • 00:25
  "Бадмаагийн мөрөөдөл" баримтат нэвтрүүлэг
 • 01:35
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 29
 • 02:25
  " Single ladies" МУСК 2
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Хятадыг тольдохуй" баримтат кино 4
 • 06:50
  "Хоолны мангас" хүүхэлдэйн кино 29
 • 07:05
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 33
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 60-62
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 16-20
 • 08:30
  "Босогч "ОАК 1
 • 09:30
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг 30
 • 10:20
  " Мартаж болохгүй түүх" нэвтрүүлэг 5
 • 10:55
  "Монголчууд Америкт"нэвтрүүлэг 47
 • 11:30
  "Үсэгт шоо" шоу 11,12,13
 • 13:10
  " Залуу мөрдөгч" МУСК
 • 15:00
  "Өмнөговь аймгийн баруун бүсийн хурд-2022" нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Хүн мод" МУСК
 • 17:40
  "Монгол фэйшн" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Үсэгт шоо" шоу 14,15
 • 19:10
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг
 • 20:05
  "Босогч "ОАК 2
 • 21:30
  "Үйлдвэрлэгч Монгол"
 • 22:15
  "Аюултай харилцаа" МУСК

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7