05-18

 • 06:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 06:20
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 06:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 06:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 07:30
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 07:50
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 08:00
  Ярих өнцөг
 • 09:00
  "Төв цэг" мэдээ /шууд/
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Тэрбум мод" 3
 • 10:00
  "Төв цэг" мэдээ
 • 10:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 10:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Төв цэг" мэдээ
 • 11:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 11:50
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 12:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 12:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Ярих өнцөг
 • 14:00
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 14:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 15:00
  "Аргумент" хэлэлцүүлэг /шууд/
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  "Төв цэг" аналитик тойм /шууд/
 • 17:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд /шууд/
 • 17:30
  "ДОХ-ын эсрэг вакцинтай болох уу" Баримтат нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 19:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 19:30
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 20:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 21:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 21:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 21:50
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Энэ өдөр Монголын түүхэнд
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 00:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 00:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 00:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 01:00
  Эфир завсарласан

05-19

 • 06:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 06:20
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 06:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 06:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 07:30
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 07:50
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 08:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  "Төв цэг" мэдээ /шууд/
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Тэрбум мод" 1
 • 10:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 13:00
  Ярих өнцөг
 • 14:00
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 14:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 15:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" аналитик тойм /шууд/
 • 19:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд /шууд/
 • 19:30
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 19:40
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 20:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 21:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 21:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 21:50
  "Тэрбум мод" Олны танилууд
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 00:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 00:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 00:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 01:00
  Эфир завсарласан

05-20

 • 06:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 06:20
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 06:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 06:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 07:30
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 07:50
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 08:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  "Төв цэг" мэдээ /шууд/
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Тэрбум мод" 2
 • 10:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 13:00
  Ярих өнцөг
 • 14:00
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 14:20
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 15:00
  УИХ-ын нэгдсэн чуулган
 • 18:00
  Ярих өнцөг
 • 19:00
  "Төв цэг" аналитик тойм /шууд/
 • 19:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд /шууд/
 • 19:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засаг тойм
 • 19:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 20:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 21:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 21:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 21:50
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 00:20
  "Төв цэг" дэлхий дахинд
 • 00:30
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 00:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 01:00
  Эфир завсарласан

05-21

 • 06:00
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 06:20
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 06:30
  "Төв цэг" Зочны ярилцлага
 • 06:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засаг тойм
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 07:30
  "Төв цэг" аналитик тойм
 • 07:50
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд
 • 08:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 09:20
  Энэ өдөр Монголд
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Тэрбум мод" 3
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган
 • 15:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засаг тойм
 • 15:20
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Болдын айлчлал" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 17:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 21:30
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 00:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 01:00
  Эфир завсарласан

05-22

 • 06:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 06:30
  "Төв цэг" Дэлхий дахинд тойм
 • 07:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засаг тойм
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 07:30
  "Болдын айлчлал" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 09:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засгийн тойм
 • 09:20
  Энэ өдөр Монголд
 • 09:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Хүн" нэвтрүүлэг
 • 09:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  "Тэрбум мод" 1
 • 10:00
  УИХ-ын чуулган
 • 15:00
  "Төв цэг" Дэлхийн эдийн засаг тойм
 • 15:20
  "Капитал цаг" Нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Болдын айлчлал" нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:55
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 17:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 19:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 20:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 21:30
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 22:00
  "Монголын баялаг-330" цуврал нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Сэдэв 365" нэвтрүүлэг
 • 22:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  "Төв цэг" 7 хоногийн тойм
 • 00:30
  "Төв цэг" дэлхийн тойм
 • 01:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7