07-05

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 31,32-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 73-75-р анги
 • 09:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 09:05
  Тахианы өд ХОАК 45-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Зууны 100 эмэгтэй
 • 10:40
  Үндэсний их баяр наадмын хүндэтгэлийн тоглолт - 2020
 • 12:30
  Эзэнт гүрэн ХОАК 61-р анги
 • 13:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:50
  Марк Фэлт /Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House/ УСК
 • 15:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 56-р анги
 • 16:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 17:30
  Cat & Keet 1-3-р анги
 • 18:00
  Тахианы өд ХОАК 46-р анги
 • 18:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 19:00
  Хайрын хот
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Эзэнт гүрэн ХОАК 62-р анги
 • 22:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 57-р анги
 • 23:00
  Алан Партриж: Альфа Папа /Alan Partridge: Alpha Papa/ УСК
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

07-06

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 1-3-р анги
 • 09:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 09:05
  Тахианы өд ХОАК 46-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Зууны 100 эмэгтэй
 • 10:50
  Орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүндэтгэлийн тоглолт
 • 12:40
  Эзэнт гүрэн ХОАК 62-р анги
 • 13:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Алан Партриж: Альфа Папа /Alan Partridge: Alpha Papa/ УСК
 • 15:30
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 57-р анги
 • 16:30
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 16:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 35,36-р анги
 • 17:30
  Cat & Keet 4-6-р анги
 • 18:00
  Тахианы өд ХОАК 47-р анги
 • 18:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 19:00
  Хонхор парк
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Эзэнт гүрэн ХОАК 63-р анги
 • 22:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 58-р анги
 • 23:00
  Намайг алга болхоос өмнө /Before I Disappear/ УСК
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

07-07

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 35,36-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 4-6-р анги
 • 09:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 09:05
  Тахианы өд ХОАК 47-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Монгол наадам Тусгаар тогтнол
 • 11:50
  Би Монгол Хүн - АХ-ын 100 жилд зориулав
 • 12:50
  Эзэнт гүрэн ХОАК 63-р анги
 • 13:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Намайг алга болхоос өмнө /Before I Disappear/ УСК
 • 15:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 58-р анги
 • 16:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 37,38-р анги
 • 17:30
  Cat & Keet 7-9-р анги
 • 18:00
  Тахианы өд ХОАК 48-р анги
 • 18:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 19:00
  Гранд Маршал хотхон
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Эзэнт гүрэн ХОАК 64-р анги
 • 22:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 59-р анги
 • 23:00
  Эх сурвалж /Source Code/ УСК
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

07-08

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 37,38-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 7-9-р анги
 • 09:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 09:05
  Тахианы өд ХОАК 48-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Зууны 100 эмэгтэй
 • 10:50
  100 чухал сэдэв - Монгол соёл Монголын бахархал
 • 12:30
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 12:50
  Эзэнт гүрэн ХОАК 64-р анги
 • 13:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Эх сурвалж /Source Code/ УСК
 • 15:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 59-р анги
 • 16:40
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 39,40-р анги
 • 17:30
  Cat & Keet 10-12-р анги
 • 18:00
  Тахианы өд ХОАК 49-р анги
 • 18:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 19:00
  Монгол улсын хүнсний хангамж, Аюулгүй байдал
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Эзэнт гүрэн ХОАК 65-р анги
 • 22:00
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 60-р анги
 • 23:00
  Сахиусан тэнгэрийн уналт /Angel Has Fallen/ УСК
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

07-09

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Cat & Keet 1-7-р анги
 • 09:00
  Тахианы өд ХОАК 45-р анги
 • 09:50
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 10:20
  Тахианы өд ХОАК 46-49-р анги
 • 13:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Сахиусан тэнгэрийн уналт /Angel Has Fallen/ УСК
 • 15:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 56,57-р анги
 • 17:10
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 17:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Ирвэсийн амьдрал баримтат кино - WWF Mongolia
 • 18:05
  Эзэнт гүрэн ХОАК 61,62-р анги
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Давсны түүх /My name is Salt/ Баримтат кино
 • 22:40
  Бурхадын тоглоом /The Divine Move/ УСК
 • 00:55
  Манай дэлгэцнээ

07-10

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Cat & Keet 5-12-р анги
 • 09:20
  Эзэнт гүрэн ХОАК 63,64-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Давсны түүх /My name is Salt/ Баримтат кино
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Бурхадын тоглоом /The Divine Move/ УСК
 • 15:35
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 58,59-р анги
 • 17:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 31-35 анги
 • 18:25
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 18:40
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 60-р анги
 • 19:30
  Топ сугалаа
 • 21:00
  Туурайн мөртэй Монгол
 • 21:40
  Миний Будда Панк /My Buddha is Punk/ Баримтат кино
 • 23:00
  Бурхадын тоглоом 2 /The Divine Move 2: The Wrathful/ УСК
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

VII/0620:40

MovieBox

"Иво Жимагаас ирсэн захидал (Letters from Ivo Jima)" УСК

VII/0611:10

TV9

Тоо юу сүлд үү? "Өмнөд Кыргызстан " /шинэ /

VII/0621:00

Боловсрол ТВ

"Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг