05-18

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:30
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ЗХ-ний 011-р анги
 • 09:50
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 10:25
  Хошин өнцөг
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:20
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  "Тунгалаг тамир" МУСК 2-р анги
 • 16:35
  Түмэнд түгээе
 • 16:50
  Хошин өнцөг
 • 17:15
  “Луужин” хүүхэд, танин мэдэхүй
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:30
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Монгол нүнжиг
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  ТВ-Клиник
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:30
  ТВ-Архиваас: Мартаж болохгүй манеж
 • 22:05
  Түмэнд түгээе
 • 22:20
  "Тунгалаг тамир" МУСК 3-р анги
 • 23:50
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

05-19

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:30
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  “Луужин” хүүхэд, танин мэдэхүй
 • 09:30
  Хошин өнцөг
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Монгол нүнжиг
 • 11:00
  Түмэнд түгээе
 • 11:15
  ТВ-Архиваас: Мартаж болохгүй манеж
 • 11:50
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:15
  Ая дууны мэндчилгээ
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  "Тунгалаг тамир" МУСК 3-р анги
 • 16:45
  Түмэнд түгээе
 • 17:00
  Монгол аялгуу
 • 17:15
  Хошин өнцөг
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:30
  “Луужин” хүүхэд, танин мэдэхүй
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  "Билгийн далай" урлагийн академи үзүүлж байна
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Харах өнцөг
 • 20:30
  Таны мэдлэгт
 • 20:40
  Кёкүшю цамхаг-Пептид төвөөс
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:30
  Хүн чанар
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  "Такси-1" МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлав

05-20

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:30
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хүн чанар
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  "Билгийн далай" урлагийн академи үзүүлж байна
 • 10:40
  Кёкүшю цамхаг-Пептид төвөөс
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:20
  Хошин өнцөг
 • 13:00
  Түмэнд түгээе
 • 13:15
  Ая дууны мэндчилгээ
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  "Такси-1" МУСК
 • 17:00
  Түмэнд түгээе
 • 17:15
  “Луужин” хүүхэд, танин мэдэхүй
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Онцлох мэдээ
 • 18:30
  Таны мэдлэгт
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Монгол нүнжиг шууд
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 20:52
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Онцлох мэдээ
 • 21:30
  ТВ-Галерей
 • 21:50
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  Хошин өнцөг
 • 23:30
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-21

 • 08:00
  Онцлох мэдээ
 • 08:30
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  “Луужин” хүүхэд, танин мэдэхүй
 • 09:30
  Монгол аялгуу
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Монгол нүнжиг
 • 11:00
  Түмэнд түгээе
 • 11:15
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 11:52
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:25
  ТВ-Галерей
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 16:15
  Түмэнд түгээе
 • 16:30
  Ахмадын сургаал алт
 • 17:30
  Хошин өнцөг
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Зөв хооллоё
 • 18:35
  Монгол аялгуу
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Номын нандин сахиус
 • 20:30
  ТВ-Галерей
 • 20:40
  Кёкүшю цамхаг-Пептид төвөөс
 • 21:00
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  "Хүний амь" МУСК
 • 23:37
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

05-22

 • 08:00
  Хошин өнцөг
 • 08:30
  Түмэнд түгээе
 • 08:45
  Ахмадын сургаал алт
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Зөв хооллоё
 • 10:35
  Монгол аялгуу
 • 10:40
  Кёкүшю цамхаг-Пептид төвөөс
 • 11:00
  Хөрөг нэвтрүүлэг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  "Хүний амь" МУСК
 • 16:50
  Түмэнд түгээе
 • 17:05
  Монгол аялгуу
 • 17:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Угийн бичиг-удмын сан
 • 18:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 19:50
  Түмэнд түгээе
 • 20:05
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Тархи сэрэхүй
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:45
  "Хунгийн сүүлчийн дуу" МУСК
 • 23:15
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7

V/1920:40

MovieBox

"Үхэгсэд үхдэггүй (The Dead Don't Die)" УСК

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг