05-18

 • 08:00
  Хөтөч
 • 08:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Дойч Вэллэ - VR нүдний шил
 • 08:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 09:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 09:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 10:00
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 10:30
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 10:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 11:00
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 11:30
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 2-р анги
 • 11:40
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Бизнес өрөг" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 14:20
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 14:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Монголын алдарт хуурч Чибулаг
 • 17:00
  Өв тээсэн их театр баримтат кино
 • 18:00
  ОУ-ын Мэдээ
 • 18:30
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв
 • 19:00
  Хөтөч
 • 19:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Дойч Вэллэ - Метаверс гэж юу вэ?
 • 19:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 20:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 20:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 3-р анги
 • 21:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 23:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 23:50
  Ройтерс үзүүлж байна
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-19

 • 08:00
  Хөтөч
 • 08:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Дойч Вэллэ - VR нүдний шил
 • 08:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 09:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 09:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 10:00
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 10:30
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 10:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 11:00
  "Томилолтын тэмдэглэл"
 • 11:30
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 3-р анги
 • 11:40
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Jargal DeFacto" нэвтрүүлэг давталт
 • 12:40
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 13:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 13:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 14:00
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 14:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Г.Хайдав
 • 16:00
  Алтан өргөө тоглолт
 • 17:40
  Дойч Вэллэ - Зөв гүйх арга техник
 • 18:00
  ОУ-ын Мэдээ
 • 18:30
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв
 • 19:00
  Хөтөч
 • 19:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Дойч Вэллэ - Соёлын өв ба цахим технологи
 • 19:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 20:00
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 4-р анги
 • 21:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 22:00
  "Анхаар" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  "Өрөг хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэг
 • 23:20
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 23:30
  Дойч Вэллэ - таргалалт
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-20

 • 08:00
  Хөтөч
 • 08:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Дойч Вэллэ - Соёлын өв ба цахим технологи
 • 08:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 09:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 09:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 10:00
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 10:30
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 10:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 11:00
  "Өрөг хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэг давталт
 • 11:50
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 4-р анги
 • 12:00
  "Анхаар" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Дойч Вэллэ - Нүдний эрүүл ахуй
 • 13:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 13:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 14:00
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 14:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Д.Содном
 • 16:00
  "Өрөг хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэг давталт
 • 16:50
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 17:00
  Лодойдамба, Битлз ба Hey Jude баримтат кино
 • 18:00
  ОУ-ын Мэдээ
 • 18:30
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв
 • 19:00
  Хөтөч
 • 19:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:40
  Дойч Вэллэ - Соёлын өв ба цахим технологи
 • 20:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 20:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 5-р анги
 • 21:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Syndicate talk
 • 23:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 23:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-21

 • 08:00
  Хөтөч
 • 08:10
  7:10 мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Дойч Вэллэ - Соёлын өв ба цахим технологи
 • 08:55
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 09:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 09:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 10:00
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 10:30
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 10:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 11:00
  "Анхаар" нэвтрүүлэг давталт
 • 11:30
  Дойч Вэллэ - Зөв гүйх арга техник
 • 12:00
  Syndicate talk давталт
 • 13:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 13:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 14:00
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Агаарын бохирдлыг датагаар дурандъя" 5-р анги
 • 14:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Д.Цэрэнтогтох
 • 16:00
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 17:00
  Өвөлжих хүн баримтат кино
 • 18:00
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 18:30
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 19:00
  Алтан өргөө тоглолт
 • 20:40
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 20:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 21:00
  "Зүй Тогтол" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  Дойч Вэллэ - Бие махбод болон сэтгэл санааны тэнцвэрт байдал
 • 22:00
  Эцсийн хүсэл МУСК
 • 23:30
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-22

 • 08:00
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 08:40
  Дойч Вэллэ - “Tik Tok”-ийн соёлын нөлөө
 • 09:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 09:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 10:00
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 10:30
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 10:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 11:00
  "Анхаар" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Дойч Вэллэ - Зөв гүйх арга техник
 • 12:00
  "Зүй Тогтол" нэвтрүүлэг давталт
 • 12:40
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 12:50
  Үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд
 • 13:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 13:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 14:00
  "Томилолтын тэмдэглэл"
 • 14:30
  Монгол тулгатны 100 эрхэм Г.Хайдав
 • 16:00
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 16:40
  "Гэж юу вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Өвөлжих хүн баримтат кино
 • 18:00
  ОУ-ын Мэдээ давталт
 • 18:30
  Ярилцлага - Өнөөдрийн сэдэв давталт
 • 19:00
  Defacto тойм
 • 19:20
  Улаанбаатарын таатай оффис
 • 20:00
  Баримтат кино: Инженерчлэлийн гайхамшигт бүтээлүүд
 • 20:50
  "Ройтерс" үзүүлж байна
 • 21:00
  Баян монгол 50жил тоглолт
 • 22:30
  Царайлаг өдрүүд МУСК
 • 00:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7

V/1920:40

MovieBox

"Үхэгсэд үхдэггүй (The Dead Don't Die)" УСК

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг