05-18

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  DW Дэлхийн цаг:Шинжлэх ухааны ололт амжилтууд
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Бяцхан зөгий" хүүхэлдэйн кино
 • 10:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:05
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Жаран эзэлсэн хоймор"нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Моралаш"хүүхдийн кино
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх теле хичээл:Англи хэл,Орос хэл
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Таны эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  Зарын цаг
 • 18:30
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  DW Дэлхийн цаг:Евромакс
 • 19:20
  Орос богино хэмжээний кино
 • 20:00
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Аяллын тойрог"нэвтрүүлэг:25 давхар явдаг байшин Карибын арлаар...
 • 22:05
  Зарын цаг
 • 22:10
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 17-р анги
 • 23:00
  "Энэ хүүхнүүд үү" МУСК
 • 00:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлана

05-19

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:45
  Зарын цаг
 • 13:50
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:10
  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх теле хичээл:Газар зүй,Нийгэм
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  Зарын цаг
 • 18:30
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  DW Дэлхийн цаг:Дэлхийн түүх
 • 19:20
  "Эрдмийн хэт" Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг:Хүрээлэн буй орчин
 • 20:00
  "Хавтаст хэрэг" нэвтрүүлэг
 • 20:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 18-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:25
  "Анхны алхам" МУСК
 • 23:50
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарлана

05-20

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:45
  Зарын цаг
 • 13:50
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:10
  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх теле хичээл:Түүх Монгол хэл
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Жаран эзэлсэн хоймор"нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:25
  Зарын цаг
 • 18:30
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  DW Дэлхийн цаг:Global-3000
 • 19:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 19:30
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:10
  "Бидний нэг "нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 19-р анги
 • 22:40
  Зарын цаг
 • 22:45
  "Ирэх хаврын цэцэг" МУСК
 • 00:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарлана

05-21

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 10:10
  "Бидний нэг "нэвтрүүлэг
 • 11:05
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Аяллын тойрог"нэвтрүүлэг:25 давхар явдаг байшин Карибын арлаар...
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Монгол" хүүхэлдэйн кино
 • 16:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 17:15
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:35
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Улаачдын сорил,Ялагч Т.Батзориг
 • 19:50
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг:GLASSMATES ART-30 уран бүтээлийн хамтарсан үзэсгэлэн
 • 20:30
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 20-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:25
  "Шарук Каны амьдрал" Энэтхэгийн УСК
 • 00:00
  Эфир завсарлана

05-22

 • 08:00
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:00
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнесийн амжилт
 • 10:00
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:05
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Эрдмийн хэт" Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг:Монголын анхны хиймэл дагуул
 • 11:40
  Улаачдын сорил,Ялагч Т.Батзориг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:55
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:20
  Бизнесийн амжилт
 • 14:55
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Тулаан ч заан" хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Зарын цаг
 • 17:05
  "Моралаш-3"хүүхдийн кино
 • 18:00
  IN TOUCH
 • 18:35
  Зарын цаг
 • 18:40
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Хот "нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Үер" МУСК
 • 20:30
  Таны мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Миний гэр бүлийн баяр" ОАК 21-р анги
 • 22:20
  Зарын цаг
 • 22:25
  "Зурган доторх амьдрал" Энэтхэгийн УСК
 • 00:30
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7