09-26

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Гайхамшигт амьдрал" 12.13-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:35
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 14:00
  Булганхангайн хурд 2021 нэгдүгээр хэсэг
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Хойморт залрах хийморьлог эрчүүд - МУАУ Б.Сандагдорж
 • 17:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:50
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:00
  "ТВ молл"
 • 18:35
  "Бизнес мэдээ"
 • 18:40
  "Их хотын соёл - Сити резиденс"
 • 19:00
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 14-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Дурсамж 1988" 29.30-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 01:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 01:25
  Эфир завсарласан

09-27

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 13.14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Таны хэрэгцээнд
 • 09:30
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:00
  Хошин шог
 • 11:20
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол хэл
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Хими
 • 12:10
  "Дурсамж 1988" 30 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:10
  "Азийн мэдээ"
 • 13:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  Мандалын хурд 2021
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 18:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:45
  Бизнес мэдээ
 • 18:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  "Дурсамж 1988" 31 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 15-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

09-28

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 14.15-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Теле хичээл 6-р анги - Уран зохиол
 • 12:10
  Теле хичээл 6-р анги - Математик
 • 12:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Азийн мэдээ"
 • 13:20
  "Дурсамж 1988" 31 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 14:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:35
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:40
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Бизнес мэдээ
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  "ТВ молл"
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 18:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:35
  Бизнес мэдээ
 • 18:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:45
  НОТТА цагаан гаатай цай
 • 19:00
  "Дурсамж 1988" 32 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Азын арван мянга" хонжворт сугалааны шууд тохирол
 • 23:00
  "Гайхамшигт амьдрал" 16-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:05
  Эфир завсарласан

09-29

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 15.16-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Физик
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Англи хэл
 • 12:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "Дурсамж 1988" 32 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:15
  Азийн мэдээ
 • 13:35
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:45
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:50
  "Эрүүл амьдацгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 14:10
  ААУ Б.Пүүжавын цолны мялаалга - нэгдүгээр хэсэг
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Бизнес мэдээ
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:30
  "ТВ молл"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:20
  НИТХ
 • 18:40
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"
 • 19:00
  "Дурсамж 1988" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр"
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 17-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

09-30

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 16.17-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:00
  Таны гал тогоонд
 • 11:20
  Теле хичээл 6-р анги - Биологи
 • 11:40
  Теле хичээл 6-р анги - Монгол бичиг
 • 12:00
  "Дурсамж 1988" 33 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:10
  Азийн мэдээ
 • 13:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:35
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:45
  ААУ Б.Пүүжавын цолны мялаалга - хоёрдугаар хэсэг
 • 15:15
  Япон орныг тольдохуй
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "ТВ молл"
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:10
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"
 • 18:30
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын 76-р чуулганд оролцлоо
 • 19:00
  "Дурсамж 1988" 34 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 18-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

10-01

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 17.18-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:30
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:50
  Таны хүүхдэд
 • 11:30
  Теле хичээл 6-р анги - Түүх
 • 11:50
  "Дурсамж 1988" 34 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Азийн мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:35
  Эрдэнэ хайрханы тахилга - Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сум
 • 14:55
  "ТВ молл"
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 17:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:10
  Монголын ахмадын холбоо үзүүлж байна " Мөнхийн аялгуу"
 • 18:00
  Мэдээ
 • 18:15
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:20
  Атга чулуу сөөм газар
 • 18:35
  Бизнес мэдээ
 • 18:40
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна"
 • 19:00
  "Дурсамж 1988" 35 -р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Гайхамшигт амьдрал" 19-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 00:25
  Эфир завсарласан

10-02

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  "Гайхамшигт амьдрал" 19-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:30
  "ТВ молл"
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:15
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 14:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 14:35
  "Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв"
 • 15:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  "Азын арван мянга сугалаа" шууд
 • 17:00
  "БСБ 30 жил"
 • 17:10
  "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Эрүүл амьдарцгаая эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Гайхамшигт амьдрал" 20-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Дурсамж 1988" 31.32-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 01:30
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 01:35
  Эфир завсарласан

10-03

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  "Гайхамшигт амьдрал" 19.20-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:25
  "Өнөөдрийн аялал"
 • 13:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:10
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 13:15
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:20
  "ТВ молл"
 • 13:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:55
  "Бизнес мэдээ"
 • 14:00
  Г.Элбэг харцагат туслах улс аймийн цолтой 128 бөхийн хандивын барилдаан
 • 18:30
  "Рейч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Гайхамшигт амьдрал" 21-р анги анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:15
  Нөхөн сонгууль
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөрийн тойм
 • 22:00
  "Монгол сугалаа"шууд
 • 23:30
  "Дурсамж 1988" 33.34.35-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:20
  "Хаус локэйшн" үл хөдлөх хөрөнгийн нэвтрүүлэг
 • 02:25
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IX/2721:10

МҮОНТ

МҮОНТ-ийн 54 жилийн ойд: Өнөөдөр маргааш...

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2722:00

TV8

"Намайг алга болохоос өмнө" УСК