08-15

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Хубилай хааны зарлиг" уран сайхны кино
 • 13:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 13:20
  Ухаалаг жолооч №3
 • 14:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:05
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 14:15
  Танд тустай агшин
 • 14:20
  Дундговь аймгийн баруун бүс 2022 - Эрдэнэдалай сум, нэгдүгээр хэсэг
 • 15:50
  Бизнес мэдээ
 • 15:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 16:05
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 20-р анги
 • 16:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:55
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 20-р анги
 • 17:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:45
  Бизнес мэдээ
 • 17:50
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 18:00
  Жайка үзүүлж байна №5
 • 18:15
  Яагаад подкаст - Боловсрол
 • 19:30
  "Хуанжини" 1-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 21-р анги
 • 22:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 22:30
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 21-р анги
 • 23:20
  Дундговь аймгийн баруун бүс 2022 - Эрдэнэдалай сум, нэгдүгээр хэсэг
 • 00:50
  Эфир завсарласан

08-16

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  "Бизнес мэдээ"
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:40
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:50
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 12:20
  "Хуанжини" 1-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:35
  Дундговь аймгийн баруун бүс 2022 - Эрдэнэдалай сум, хоёрдугаар хэсэг
 • 15:05
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 15:10
  Бизнес мэдээ
 • 15:15
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 15:40
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 21-р анги
 • 16:25
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 21-р анги
 • 17:05
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 18:05
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 18:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 18:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 18:30
  Бизнес мэдээ
 • 18:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:40
  Жайка үзүүлж байна №6
 • 18:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 19:00
  УИХ-ын цаг
 • 19:30
  "Хуанжини" 2-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 22-р анги
 • 22:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 22:30
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 22-р анги
 • 23:20
  Дундговь аймгийн баруун бүс 2022 - Эрдэнэдалай сум, хоёрдугаар хэсэг
 • 00:50
  Эфир завсарласан

08-17

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:50
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:05
  "Хуанжини" 2-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:15
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 13:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 13:30
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 13:40
  Дундговь аймгийн төвийн бүс 2022 - Луус сумаас…
 • 15:10
  Бизнес мэдээ
 • 15:15
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 15:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 22-р анги
 • 16:15
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 22-р анги
 • 17:00
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 17:10
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 17:20
  Орон орны хоол
 • 17:50
  Танд тустай агшин
 • 17:55
  Япон орныг тольдохуй
 • 18:15
  Бизнес мэдээ
 • 18:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 19:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 19:30
  "Хуанжини" 3-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 44-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 23-р анги
 • 22:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 22:30
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 23-р анги
 • 23:20
  Дундговь аймгийн төвийн бүс 2022 - Луус сумаас…
 • 00:50
  Эфир завсарласан

08-18

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 44-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 12:00
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:10
  "Хуанжини" 3-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 13:40
  Жайка үзүүлж байна №6
 • 14:10
  Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын МСУХ-ны наадам
 • 15:40
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 44-р анги
 • 15:50
  Бизнес мэдээ
 • 15:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:00
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 23-р анги
 • 16:45
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 16:55
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 23-р анги
 • 17:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Танд тустай агшин
 • 18:05
  Бизнес мэдээ
 • 18:10
  Жайка үзүүлж байна № 3
 • 18:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 18:30
  "Монголын баялаг -330" цуврал №45
 • 19:00
  СИТИ Их сургууль
 • 19:10
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 45-р анги
 • 19:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:25
  "Хуанжини" 4-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:40
  Тоймчдын сэдэв
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 24-р анги
 • 22:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 22:30
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 24-р анги
 • 23:20
  Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын МСУХ-ны наадам
 • 00:50
  Эфир завсарласан

08-19

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 45-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:10
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 11:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:35
  "Хуанжини" 4-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 12:45
  Тоймчдын сэдэв
 • 13:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:10
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 13:15
  Танд тустай агшин
 • 13:20
  Бизнес мэдээ
 • 13:25
  Монгол улсын Аварга малчин С.Чинбатын цолны мялаалга наадам
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 15:10
  МУСТА Г.АЛТАНЦЭЦЭГ - ХАЙР ГЭЖ
 • 17:25
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 24-р анги
 • 18:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 18:20
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 24-р анги
 • 19:05
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:10
  Танд тустай агшин
 • 19:15
  Бизнес мэдээ
 • 19:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 19:30
  "Хуанжини" 5-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 46-р анги
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Гайхамшигт амьдрал" уран сайхны кино 25-р анги
 • 22:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 22:30
  "Нар гарнаа аз жаргал минь" уран сайхны кино 25-р анги
 • 23:20
  Монгол улсын Аварга малчин С.Чинбатын цолны мялаалга наадам
 • 00:50
  Эфир завсарласан

08-20

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:50
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 46-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 10:50
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:35
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 12:40
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 42.43.44-р анги
 • 13:10
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 13:15
  Дээвэр нэвтрүүлэг №7
 • 13:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:40
  Бизнес мэдээ
 • 13:45
  Төв аймгийн төвийн бүс 2022 - Алтанбулаг сум
 • 15:15
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 15:25
  Жайка үзүүлж байна № 1
 • 15:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:40
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 16:45
  Яагаад подкаст - Боловсрол
 • 18:05
  Танд тустай агшин
 • 18:10
  Бизнес мэдээ
 • 18:15
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Богд хаан" уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хуанжини" 1.2.3-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 00:45
  Төв аймгийн төвийн бүс 2022 - Алтанбулаг сум
 • 02:15
  Эфир завсарласан

08-21

 • 06:30
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 11:00
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:30
  Ухаалаг жолооч авто ток шоу№4
 • 13:10
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 45.46-р анги
 • 13:45
  Бизнес мэдээ
 • 13:50
  Хэнтий аймгийн шигшмэл хурд 2022
 • 15:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 15:30
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 16:30
  МУСТА Д.ЖАВХААСАЙХАН МУСТА Д.ҮҮРИЙНТУЯА АРГАГҮЙ АМРАГ ТОГЛОЛТ
 • 17:50
  Бизнес мэдээ
 • 17:55
  Танд тустай агшин
 • 18:00
  "Монголын баялаг -330" цуврал №46
 • 18:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Анхаар дотор чимээгүй"уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:30
  "Хуанжини" 4.5-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 22:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:25
  Хэнтий аймгийн шигшмэл хурд 2022
 • 00:55
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VIII/1603:00

NTV

" Морин өртөө" нэвтрүүлэг 2.1

VIII/1607:00

UBS-1

СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр

VIII/1607:05

AsianBox

"Гурван найз" ОАК 31, 32-р анги