05-18

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 08:50
  "Дархлаа" МУСК
 • 10:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 10:50
  "WORLD MUSIC" гала концерт
 • 12:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 12:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 13:00
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна
 • 13:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 14:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 15:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 16:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 17:00
  "Жижүүр" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Амны хөндийн эрүүл мэнд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 22:50
  "Сүүдэр" МУСК
 • 00:40
  TV7 төгсгөл

05-19

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 08:50
  "Сүүдэр" МУСК
 • 10:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 11:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 11:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 12:00
  "Ард түмний зууч" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 14:00
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 16:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 17:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Амны хөндийн эрүүл мэнд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 20:10
  "Жижүүр" үзүүлж байна
 • 21:00
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /шинэ/
 • 21:40
  "Удам" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 22:50
  "Дурлалын магистр" МУСК
 • 00:40
  TV7 төгсгөл

05-20

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 08:50
  "Дурлалын магистр" МУСК
 • 10:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 11:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 11:50
  "Удам" үзүүлж байна
 • 12:20
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 14:00
  "Жижүүр" үзүүлж байна
 • 15:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 16:50
  "Захиас" МУСК
 • 18:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 18:50
  "Амны хөндийн эрүүл мэнд" цуврал нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна /шууд/
 • 21:00
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 22:50
  "Single lady-1" МУСК
 • 00:40
  TV7 төгсгөл

05-21

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 09:50
  "Single lady-1" МУСК
 • 11:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 12:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 12:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:00
  "Захиас" МУСК
 • 14:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 14:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 15:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Жижүүр" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 17:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 18:00
  "Хөгжилтэй дүр-Ахаа намайг бодоорой" үзүүлж байна
 • 19:10
  "Good soil" үзүүлж байна
 • 20:00
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Single lady-2" МУСК
 • 23:50
  TV7 төгсгөл

05-22

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Single lady-2" МУСК
 • 11:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 11:50
  "Бизнес боломж" бизнес нэвтрүүүлэг
 • 12:00
  "Good soil" үзүүлж байна
 • 12:50
  "Хөгжилтэй дүр-Ахаа намайг бодоорой" үзүүлж байна
 • 14:00
  "Жижүүр" үзүүлж байна
 • 15:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Хийдэл шийдэл" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Буратино" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 18:00
  "Гэнэт тэтгэвэрт гардаггүй" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Эргэн дурсахуй" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 21:00
  "7/24 төсөл" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:35
  "Амны хөндийн эрүүл мэнд" цуврал
 • 22:00
  "Single lady-3" МУСК
 • 23:50
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг

V/1911:10

TV9

"Тоо юу сүлд үү" аяллын нэвтрүүлэг

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7