09-26

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 09:35
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 24, 25-р анги
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Туршилтын хосууд" МУСК
 • 12:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Хөгжил зүтгэл" Цагдаагийн байгууллагын 100 жил баримтат кино
 • 14:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 15:00
  "Ирж буй Монгол" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "7 дугаар өрөөний бэлэг" УСК
 • 18:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 19:00
  "7/24" төсөл - Авлига-1 үзүүлж байна
 • 19:35
  "7/24" төсөл - Авлига-2 үзүүлж байна
 • 20:10
  "Чихэрхэн охин" хүүхэлдэйн кино 22, 23-р анги
 • 20:40
  "Моролаш" үзүүлж байна
 • 21:00
  "Солиот эх" МУСК
 • 23:10
  TV7 төгсгөл

09-27

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 08:50
  "Хөгжилтэй дүр-Ахаа намайг бодоорой"
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Солиот эх" МУСК
 • 13:20
  "И-спорт" үзүүлж байна
 • 13:55
  "Улаан малгайт" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 15:10
  "Хөгжил-Зүтгэл" баримтат кино
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 17:25
  "Хөгжилтэй дүр-Миний хайртын хурим"
 • 18:25
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-1
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:35
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-2
 • 20:10
  "Алтан ураг"- Өв соёл тоглолт үзүүлж байна
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:35
  "Кино миний амьдрал-1" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ардын элч" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

09-28

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 09:35
  "Моролаш" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 11:35
  "Кино миний амьдрал-1" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ардын элч" МУСК
 • 13:40
  "Хөгжилтэй дүр-Миний хайртын хурим"
 • 14:40
  "Том Амжилт" тоглолт үзүүлж байна
 • 15:30
  "Том зургаан толгой" МУСК
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 17:25
  "Талст" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-1
 • 18:35
  "Хөгжмийн завсарлага" /хүүхэд/
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:35
  "Кино миний амьдрал-2" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 21:00
  "Хүүтэйгээ амьдрах сайхан" хандивийн тоглолт
 • 23:00
  TV7 төгсгөл

09-29

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 09:35
  "Cook -E" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 11:35
  "Кино миний амьдрал-2" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Ингэх гээд байсан юм" МУСК
 • 13:10
  "Хүүтэйгээ амьдрах сайхан" хандивийн тоглолт
 • 15:10
  "Танхай тээгч эх" МУСК
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 17:25
  "Хөгжилтэй дүр-Дэлхий даахгүй баян"
 • 18:25
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-1
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:35
  "Алтан ураг"- Өв соёл тоглолт үзүүлж байна
 • 20:30
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-2
 • 21:05
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:40
  "Кино миний амьдрал-3" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Түмний нэг" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

09-30

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр /шууд/
 • 08:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 09:35
  "Моролаш" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 11:35
  "Кино миний амьдрал-3" нэвтрүүлэг
 • 11:55
  "Түмний нэг" МУСК
 • 13:35
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 14:25
  "Хөгжмийн завсарлага" /гадаад/
 • 15:00
  "Явуулын хүн" МУСК
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 17:25
  "Хөгжилтэй дүр-Дэлхий даахгүй баян"
 • 18:25
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-1
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:35
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-2
 • 20:30
  "Талст" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:35
  "Кино миний амьдрал-4" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Ацаг шүдний зөрөө" МУСК
 • 00:00
  TV7 төгсгөл

10-01

 • 07:50
  TV7 эхлэл
 • 08:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 08:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 09:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 09:35
  "Моролаш" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 7 ХОНОГИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ"
 • 11:40
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 12:15
  "Кино миний амьдрал-4" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Ацаг шүдний зөрөө" МУСК
 • 14:20
  "И-спорт" үзүүлж байна
 • 14:55
  "Хөгжмийн завсарлага" /гадаад/
 • 15:20
  "Хүний цаана" МУСК
 • 17:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шууд/
 • 17:25
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Тоглох эрх-1
 • 18:00
  "Талст" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Хөгжмийн завсарлага" /гадаад/
 • 19:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /шинэ/
 • 19:35
  "Сонгодог-21" үзүүлж байна
 • 20:30
  "Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын 76-р чуулганд оролцлоо"
 • 21:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /давталт/
 • 21:35
  "Кино миний амьдрал-5" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сэрэлт" МУСК
 • 23:40
  TV7 төгсгөл

10-02

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 09:35
  "Cook -E" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Мэдэээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна /орой/
 • 11:35
  "Кино миний амьдрал-5" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Сэрэлт" МУСК
 • 13:40
  "Алтан ураг-Өв соёл" тоглолт үзүүлж байна
 • 14:40
  "Ид шид" УСК
 • 16:30
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 16:55
  "Хөгжил-Зүтгэл" баримтат кино
 • 18:45
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-1
 • 19:20
  "Хөгжилтэй дүр-Ахаа намайг бодоорой"
 • 20:30
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Авлига-2
 • 21:05
  "Насан туршдаа" МУСК
 • 22:55
  TV7 төгсгөл

10-03

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Ажлын өглөө" өглөөний хөтөлбөр
 • 09:35
  "Cook -E" үзүүлж байна /багцлах/
 • 10:00
  "Үндэсний сугалаа-1900 0000" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Насан туршдаа" МУСК
 • 12:50
  "Хөгжмийн завсарлага"/хүүхэд/
 • 13:10
  "Улаан малгайт" хүүхэлдэйн жүжиг
 • 14:20
  "Сонгодог-21" үзүүлж байна
 • 15:10
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 16:00
  "Сансрын нисгэгч" УСК
 • 18:20
  "Талст" хөрөг нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-1
 • 19:30
  "Хөгжилтэй дүр-Миний хайртын хурим"
 • 20:30
  "7/24" төсөл үзүүлж байна- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоглох эрх-2
 • 21:05
  "Хүүгүй Ломбард" МУСК
 • 22:55
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

IX/2721:10

МҮОНТ

МҮОНТ-ийн 54 жилийн ойд: Өнөөдөр маргааш...

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/