09-26

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 27-30-р анги
 • 08:40
  "Их хотын соёл-Сити ресидэнс" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Шумбагч онгоц U311" УСК
 • 10:40
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Улаачдын сорил 4" нэвтрүүлэг Улаач Д.Билгүүдэй
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 2-3-р анги /давталт/
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 17:55
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 18:25
  "Их хотын соёл-Сити ресидэнс" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Монголын гайхамшиг" өгүүлэмж
 • 19:00
  "Хөрш баавгайнууд гэртээ харьсан нь" УСК
 • 20:45
  "Дайлъя" дугаар 1 Завхан аймаг Улаагчны хар нуур
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Цуст мөргөлдөөн" УСК
 • 23:45
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 00:45
  Эфир хаана

09-27

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 07:30
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 08:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 3-р анги /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол хэл/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Хими/
 • 10:15
  "Теле хичээл" 8-р анги /Түүх/
 • 10:40
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Цуст мөргөлдөөн" УСК
 • 14:40
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 31-32-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 4-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Дайлъя" дугаар 2 Завхан аймаг Богдын голын хүрхрээ
 • 22:00
  "Намайг алга болохоос өмнө" УСК
 • 23:55
  Эфир хаана

09-28

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 31-32-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 4-р анги /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Уран зохиол/
 • 09:55
  "Теле хичээл" 8-р анги /Математик/
 • 10:15
  "Теле хичээл" 8-р анги /Газар зүй/
 • 10:40
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Намайг алга болохоос өмнө" УСК
 • 14:50
  "УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 5-р анги
 • 19:10
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Их замын тоос" МУСК
 • 23:45
  Эфир хаана

09-29

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 33-34-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 5-р анги /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Физик/
 • 09:45
  "Теле хичээл" 8-р анги /Нийгэм судлал/
 • 10:10
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 11:10
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Их замын тоос" МУСК
 • 14:40
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:20
  "Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 6-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Кэлли Кол" УСК
 • 00:05
  Эфир хаана

09-30

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 35-36-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 6-р анги /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Биологи/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Орос хэл/
 • 10:10
  "Азын 10000" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Кэлли Кол" УСК
 • 15:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 7-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 21:00
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Муу гэгээнтэн" УСК
 • 00:05
  Эфир хаана

10-01

 • 06:25
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 37-38-р анги
 • 07:50
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 7-р анги /давталт/
 • 09:10
  Бизнес толь
 • 09:30
  "Теле хичээл" 8-р анги /Англи хэл/
 • 09:50
  "Теле хичээл" 8-р анги /Монгол бичиг/
 • 10:10
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 10:35
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Муу гэгээнтэн" УСК
 • 15:00
  "Экологийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 39-40-р анги
 • 17:20
  Бизнес толь
 • 17:40
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 8-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:35
  НДЕГ үзүүлж байна
 • 22:00
  "Дийлдэшгүй эрчүүд" УСК
 • 23:50
  Эфир хаана

10-02

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 31-36-р анги
 • 09:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:00
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  НДЕГ үзүүлж байна
 • 11:15
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 4-5-р анги /давталт/
 • 15:20
  "Дайлъя" дугаар 2 Завхан аймаг Богдын голын хүрхрээ
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 6-р анги /давталт/
 • 18:10
  "Тусгаарлалт" баримтат кино
 • 19:00
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 21:30
  "Эрэл" сурвалжлага
 • 22:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Аваргууд" УСК
 • 00:55
  Эфир хаана

10-03

 • 07:55
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 08:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино 37-40-р анги
 • 08:40
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Аваргууд" УСК
 • 10:50
  "Хотын соёл" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Эрэл" сурвалжлага
 • 11:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хүчирхэг эмэгтэй Ду Бон Сун" СОАУСК 7-8-р анги /давталт/
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Азын 10000" шууд нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "РОКИТ" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 17:55
  "Монголоороо аялцгаая" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймаг
 • 18:25
  "Гранд Маршал-Сити Резиденс" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Дайлъя" дугаар 2 Завхан аймаг Богдын голын хүрхрээ
 • 19:00
  "Би луу" УСК
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тамын хүү" УСК
 • 00:00
  "Аймар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IX/2710:00

Central TV

ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл

IX/2708:00

МҮОНТ

“Өглөө” хөтөлбөр /шууд/

IX/2715:10

TV9

“Хайрт, итгэл” ОАУСК, 1-р анги