05-18

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Сургуулийн нууц" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Тоглоом" СОАК 17-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:25
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд дамжуулалт
 • 13:00
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  "Маанар төсөл-Цаатан айл 2" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:25
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 18:10
  "Тоглоом" СОАК 18-р анги
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Үрчлэгдсэн нь" УСК
 • 23:50
  "Маанар төсөл-Цаатан айл 2" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Тоглоом" СОАК 18-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

05-19

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Сургуулийн нууц" хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 09:15
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 10:00
  "Тоглоом" СОАК 18-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд дамжуулалт
 • 13:00
  "Үрчлэгдсэн нь" УСК
 • 14:50
  "Маанар төсөл-Цаатан айл2" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Сургуулийн нууц" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 17:40
  "Хязгааргүйн уран барималч" баримтат кино
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Эрэл" сурвалжилга
 • 21:35
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аймаар яриа" нэвтрүүлэг
 • 23:00
  "Хар хувцастай эмэгтэй 1" УСК
 • 00:45
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 02:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 1-р анги
 • 03:00
  Эфир хаана

05-20

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  Өглөөний дасгал
 • 06:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 06:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Сургуулийн нууц" хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 08:10
  Бизнес толь
 • 08:25
  Цаг агаар
 • 08:30
  "Монгол тулгатны 100 эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 1-р анги
 • 11:00
  Цаг агаар
 • 11:05
  Манай дэлгэцнээ
 • 11:10
  Бизнес толь
 • 11:25
  "Маанар төсөл-Цаатан айл" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд дамжуулалт
 • 13:00
  "Хайр" УСК
 • 14:40
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:20
  Манай дэлгэцнээ
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Шасдирт Монгол" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Сургуулийн нууц" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 17:40
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 18:25
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хайрыг битгий гомдоо" ОАК 7-р анги
 • 22:15
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 23:15
  "Килиманжаро уулийн авиралт" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 2-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

05-21

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:30
  Цаг агаар
 • 07:35
  Манай дэлгэцнээ
 • 07:40
  Бизнес толь
 • 07:55
  Манай дэлгэцнээ
 • 08:00
  "Тоглоом" СОАК 16-17-р анги
 • 10:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 10:45
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  Бизнес толь
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд дамжуулалт
 • 13:00
  "Хайрыг битгий гомдоо" ОАК 7-р анги
 • 14:10
  "Рокит" старт ап бизнесийг дэмжих хөтөлбөр
 • 15:10
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Килиманжаро уулийн авиралт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хязгааргүйн уран барималч" баримтат кино
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:30
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хайрыг битгий гомдоо" ОАК 8-р анги
 • 22:15
  "Зэвүүн" ток шоу
 • 23:45
  "Найзаас хас" УСК
 • 01:15
  Эфир хаана

05-22

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 07:30
  "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "Тоглоом" СОАК 18-р анги
 • 09:00
  "Нөгөө л романтик" УСК 1-2-р анги
 • 11:10
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд дамжуулалт
 • 13:00
  "Хайрыг битгий гомдоо" ОАК 8-р анги
 • 14:10
  "Гольф энд кофе" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Бизнесийн амжилт" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Шинэ Баухаус- Махоли нажи амьдрал уран бүтээл" баримтат кино
 • 17:40
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Үйлдвэрлэгч Монгол" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Тоглоом бүтээгч" УСК
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аврагууд" УСК
 • 00:00
  "Аймаар яриа" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  Эфир хаана

Олон Саналтай

V/1918:00

NTV

"Тамын 24 цаг" шоу 2.7

V/1920:40

MovieBox

"Үхэгсэд үхдэггүй (The Dead Don't Die)" УСК

V/1921:00

Боловсрол ТВ

"Crush" шоу нэвтрүүлэг