07-05

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /Давталт /
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Гана, бүгд бүжгэндээ" баримтат кино
 • 10:00
  2өдөр 1 шөнө аялалын нэвтрүүлэг / дугаар 2 /
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу сүлд үү? "Тэнгэр уул Тянь Шен " /шинэ /
 • 12:00
  " Цагаан хуй 1" УСК /давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  " Цагаан хуй 1" УСК / үргэлжлэл /
 • 14:30
  Ярьж буй хууль -нэвтрүүлэг /шинэ /
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  "Хонины найр" МУСК
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "ТВ-9" энэ өдөр
 • 17:20
  "Металионууд 2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Артгэр" үзүүлж байна
 • 21:30
  " Цагаан хуй 2" УСК
 • 23:10
  Тоо юу сүлд үү? "Тэнгэр уул Тянь Шен " / давталт /
 • 00:05
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 02:25
  Тоглолтын цаг

07-06

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Мазаалай" сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу сүлд үү? "Өмнөд Кыргызстан " /шинэ /
 • 12:00
  " Цагаан хуй 2" УСК /Давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  " Цагаан хуй 2" УСК / үргэлжлэл /
 • 14:00
  "Морьтой ч болоосой" МУСК
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  Спортын цаг
 • 16:10
  Номын ертөнц нэвтрүүлэг /давталт /
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "ТВ-9" энэ өдөр
 • 17:20
  "Металионууд 2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  УИХ-ын цаг
 • 21:00
  "Артгэр" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Хар дарсан өдөр" УСК
 • 23:00
  Тоо юу сүлд үү? "Өмнөд Кыргызстан " /давталт /
 • 23:50
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:20
  Тоглолтын цаг

07-07

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  "Мазаалай" сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу сүлд үү? " Яст мэлхийн арал Закинф " /шинэ /
 • 12:00
  "Хар дарсан өдөр" УСК /давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  "Хар дарсан өдөр" УСК /Үргэлжлэл /
 • 14:00
  """Гүндүүгүй яриа"" нэвтрүүлэг /давталт /"
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  Спортын цаг
 • 16:00
  "Нэг голын ус тоглолт" МУСТА Г.Эрдэнэчимэг
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "ТВ-9 энэ өдөр
 • 17:20
  "Металионууд 2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Мянганы зам" / 1-р хэсэг /
 • 21:00
  "Монгол Улс хөгжсөн үү?" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Залуу нас" УСК
 • 23:50
  Тоо юу сүлд үү? " Яст мэлхийн арал Закинф " / давталт /
 • 02:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /

07-08

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Дорнын зурлага
 • 08:35
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Мазаалай сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тоо юу сүлд үү? " Алтан уул Ласт Медулас " /шинэ /
 • 12:00
  "Залуу нас" УСК / давталт /
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  "Залуу нас" УСК / үргэлжлэл /
 • 14:30
  2 өдөр 1 шөнө аялалын нэвтрүүлэг /дугаар 4,5 /
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  Спортын цаг
 • 16:00
  "АХА" цэнгээнт нэвтрүүлэг /Давталт /
 • 16:50
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "ТВ-9" энэ өдөр
 • 17:20
  "Металионууд 2" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Дотно сэдэв ток шоу / Баярын дугаар /
 • 21:30
  "Хэлтгий заяа " МУСК
 • 23:00
  Тоо юу сүлд үү? " Алтан уул Ласт Медулас " /давталт /
 • 00:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:50
  Тоглолтын цаг

07-09

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 06:50
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:20
  Дорнын зурлага
 • 08:25
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:15
  "Shimizu cook time" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "XX-Зууны начингууд" нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Мазаалай сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Гарц " нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Халз наадам" цэнгээнт хөтөлбөр
 • 15:00
  "Гийнгоо" МУСК
 • 16:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 16:20
  АХА-цэнгээнт нэвтрүүлэг /Баярын дугаар /
 • 17:00
  "Мөрөөдөл биелэдэг юм" нэвтрүүлэг / баярын дугаар /
 • 18:00
  "Аваргын гараа" нэвтрүүлэг / баярын дугаар /
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  After School club - нэвтрүүлэг /Реппер Цэцээ, баярын дугаар /
 • 21:20
  " Монгол туургатан" баярын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  " Манла бурхан" баримтат кино / Хамба лам Д.Нацагдорж /
 • 23:50
  Тоо юу сүлд үү? "Алтан уул Лас Медулас " /давталт /
 • 00:40
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:30
  Тоглолтын цаг

07-10

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 06:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:00
  "Хязаалан насны хурдан морины уралдаан" АХ-ын 100,101 жилийн үндэсний их баяр наадам. /Хүй 7 худгаас шууд дамжуулна./
 • 10:00
  "Төрийн далбааны өдөрт зориулсан хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг " Сүхбаатарын талбайгаас шууд дамжуулна.
 • 11:00
  " ""Шүдлэн насны хурдан морины уралдаан"" АХ-ын 100,101 жилийн үндэсний их баяр наадам. /Хүй 7 худгаас шууд дамжуулна./"
 • 13:00
  "Цэнгэлийн манлай" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "Алтан өргөө" МУСК
 • 15:20
  "Мазаалай" сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "ТВ-9" энэ өдөр
 • 17:00
  "Монголын хамгийн хамгийн хүмүүс" / хамгийн хол хардаг хүн/
 • 18:00
  Монголын хамгийн хамгийн хүмүүс / хамгийн өндөр эмэгтэй /
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:10
  "Номын ертөнц" нэвтрүүлэг /Баярын дугаар /
 • 20:50
  "Зургаан залуу заан" нэвтрүүлэг
 • 23:50
  Тоо юу сүлд үү? Сарны арал Лансарот /давталт /
 • 00:40
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт /
 • 01:20
  Тоглолтын цаг

Олон Саналтай

VII/0620:40

MovieBox

"Иво Жимагаас ирсэн захидал (Letters from Ivo Jima)" УСК

VII/0611:10

TV9

Тоо юу сүлд үү? "Өмнөд Кыргызстан " /шинэ /

VII/0621:00

Боловсрол ТВ

"Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг